Kuntatalouden tilastot - Kuntien veroprosentit

Kuntien veroprosentit ja efektiiviset veroasteet

Erilaisten vähennysten johdosta kuntien tuloveroprosentit (nimellinen veroaste) ei vastaa todellista veroastetta kunnissa. Puhutaan efektiivisestä veroasteesta joka on maksuunpannun kunnallisveron suhde ansiotuloihin.

​Kunnallisverotuksessa tehdään vähennyksiä veronalaisista ansiotuloista. Tulosta tehtäviä vähennyksiä ovat muun muassa matkakustannukset, tulonhankkimiskulut, ansiotulovähennys ja perusvähennys. Tulosta tehtävät vähennykset vähentämällä saadaan verotettava tulo, josta veron määrä lasketaan kunnallisveroprosentin mukaisesti.

Tämän jälkeen tehdään vähennykset verosta ja näin saadaan maksuunpantavan kunnallisveron määrä. Verosta tehtäviä vähennyksiä ovat muun muassa työtulovähennys, kotitalousvähennys sekä asuntolainan koron alijäämähyvitys. Vähennyksistä tarkemmin Verohallinnon nettisivuilla (linkki oikealla). 

Kunnallisverotuksessa tehtävien vähennysten määrä on riippuvainen veronmaksajan tulotasosta. Vähennykset painottuvat alemmille tulotasoille jolloin efektiivinen veroaste on alhaisempi.

Oheisessa taulukosta ja kuviosta näkee kunnittaiset tuloveroprosentit sekä efektiiviset veroasteet vuosina 2011–2017 Efektiivisen veroasteiden ennusteet vuosille 2016 ja 2017 perustuvat Kuntaliiton laskelmiin. Yksittäisen kunnan voi valita taul_kuvio -välilehden vasemmasta yläreunasta.

Vuosina 2011–2017 perustettujen uusien kuntien osalta tuloveroprosentti ja efektiivinen veroaste on laskettu liitoskuntien keskiarvolla. Esimerkiksi Eurajoen kunnan kohdalla tuloveroprosentit ja efektiiviset veroasteet ovat laskettu Eurajoki ja Luvian keskiarvoilla jo ennen kuin uusi kunta perustettiin, eli käytännössä vuodesta 2011 lähtien.

Lisää aiheesta muualla verkossa:

tags
Jukka Hakola

Etunimi
Jukka
Sukunimi
Hakola
Kehittämispäällikkö, verotus

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2086
Vastuualueet
  • verotus
  • verotuloennusteet
  • rahoitus
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntatalous
Benjamin Strandberg

Etunimi
Benjamin
Sukunimi
Strandberg
Asiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2082
Kännykkä
+358 50 594 0603
Vastuualueet
  • rahoitus
  • talouden ohjaus
  • muut avustavat tehtävät
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntatalous
Tilastoasiantuntijat