Kuntatalouden tilastot - Kuntien tilinpäätökset

Taseet 2009–2016

Tiedostossa on esitetty kuntien, kuntayhtymien sekä kuntakonsernien tasetilit vuosilta 2009–2016. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen Taloustilaston tietoihin.

tags