Kuntatalouden tilastot - Kuviot (PowerPoint-esitykset)

Tulos- ja rahoituslaskelma

Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlasketut tulos- ja rahoituslaskelmat vuosina 2015–2018.

Lähde: Tilastokeskus, ennusteet VM

 

tags