Kuntatalouden tilastot - Kuviot (PowerPoint-esitykset)

Verot ja valtionosuudet

Diaesityksen tietosisältö:

 • Valtion ja kuntien verorahoitus vuonna 2016, mrd. €
 • Kuntien verotulot 2015–2018, mrd. €
 • Kuntien verotulot 1990–2018, mrd. €
 • Kuntien verotulot 2000–2018 kiintein ja käyvin hinnoin, mrd. €
 • Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti 1965–2017
 • Tietoja kuntien tuloveroprosenteista vuosilta 2000–2017
 • Kuntien tuloveroprosentit 1980–2017
 • Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985–2017
 • Kuntien lukumäärät v. 2017 tuloveroprosentin mukaan
 • Kuntien tuloveroprosentit vuonna 2017 (karttaesitys)
 • Maksuunpannun kunnallisveron muodostuminen, koko maa vuonna 2015
 • Kunnallisveroprosentti 1998–2017 (tuloveroprosentti sekä veroaste ansiotuloista)
 • Kuntien tuloveroprosenttien muutosten vaikutus kuntien verotuloihin 2000–2017, milj. euroa
 • Arvio veroperustemuutosten vaikutuksesta kuntien verotuloihin 1997–2018, milj. euroa
 • Vuosien 2012–2019 leikkausten vaikutus kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen, milj. €
 • Manner-Suomen kuntien valtionosuudet 2000-2017, mrd. €
 • Kuntien ja kuntayhtymien verotulot ja valtionavut vuosina 1985–2018 käyvin hinnoin, mrd. euroa
 • Kuntien ja kuntayhtymien verotulot ja valtionavut vuosina 1990–2018 kiintein hinnoin, indeksoituina
 • Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus vuonna 2017, €/as.
 • Kuntien verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus vuosina 2000–2017
tags