Kuntatalous ja valtio

Valtion talousarvioesitykset

Valtion talousarvioon otetaan arviot vuotuisista tuloista ja arvioidut määrärahat vuotuisiin menoihin sekä määrärahojen käyttötarkoitukset ja muut talousarvion perustelut. Valtion talousarvioesitys koostuu yleisperusteluista, numerotaulukosta ja yksityiskohtaisista perusteluista ja liitteistä. 

Yleisperusteluissa kerrotaan mm. talousnäkymistä sekä talousarvion talouspoliittisista lähtökohdista ja tavoitteista. Numerotaulussa puolestaan on esitetty taulukkona sekä arvio valtion tuloista että eri hallinnonalojen määrärahoista.
 
Yksityiskohtaiset perustelut sisältävät nimensä mukaisesti yksityiskohtaista tietoa mm. hallinnonalojen tulostavoitteista ja määrärahoista.
 
Valtion talousarvioesitys vuodelle 2019 on annettu 14.9.2018. 
 
Kuntaliiton asiantuntijat ovat kuultavina useissa valiokunnissa. Lakiesitysten käsittelyvaiheita eri valiokunnissa voi seurata mm. eduskunnan nettisivuilta www.eduskunta.fi

Aiheesta lisää Kuntaliiton verkkopalvelussa:

Lisää aiheesta muualla verkossa:

tags