Budjetointi ja taloussuunnittelu: Ajankohtaisohjeet ja -suositukset

Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut vuonna 2016

Vuoden 2016 sosiaalivakuutusmaksut on vahvistettu. Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut suhteessa maksun perustana olevaan palkkasummaan pysyvät vuonna 2016 lähes edellisen vuoden tasolla. Keskimäärin työnantajan maksut nousevat 30 prosenttiin palkkasummasta, mutta työnantajakohtaiset vaihtelut voivat olla suuria. Sosiaalivakuutusmaksujen aikasarja vuosille 2012–2016 löytyy liitteestä.

​Kuntatyönantajan sairausvakuutusmaksu vuonna 2016 on 2,12 prosenttia, mikä merkitsee 0,04 prosenttiyksikön nousua vuodesta 2015. Palkansaajan sairausvakuutusmaksu laskee sen sijaan 0,02 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. Vakuutetun sairausvakuutusmaksu on siten 1,30 prosenttia palkasta tai työtulosta.

Sekä palkansaajan että työnantajan keskimääräiseen työttömyysvakuutusmaksuun tulee 0,50 prosenttiyksikön korotus vuonna 2016. Työnantajan maksu on 1,00 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 044 500 euroa. Sen ylittävältä osalta maksu on 3,90 prosenttia palkasta. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2016 on 1,15 prosenttia palkasta. Korotusten taustalla on työttömyyden lisääntyminen, joka on vähentänyt maksutuloja ja lisännyt työttömyyspäivärahoja.

Vuonna 2016 alle 53-vuotiaan työntekijän eläkemaksu pysyy edellisvuoden tapaan 5,70 prosentissa. Myös 53-vuotiaiden ja sitä vanhempien työntekijöiden työeläkemaksu pysyy ennallaan 7,20 prosentissa. Palkansaajien keskimääräinen eläkemaksu on siten kunta-alalla vuonna 2016 noin 6,15 % palkasta. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti maksut 26.11.2015.

Kuntatyönantajan keskimääräisen eläkemaksun kertymä alenee vuonna 2016. Kertymä on 23,21 pro-senttia, mikä on 0,44 prosenttiyksikköä alhaisempi taso kuin vuonna 2015. Jäsenyhteisön todellinen työnantajamaksu poikkeaa kuitenkin yleensä keskimääräisestä maksusta. Palkansaajan maksu (6,15 %) mukaan lukien KuEL-kokonaismaksu on vuonna 2016 siten 29,36 prosenttia KuEL-palkkasummasta. Kevan valtuuskunta vahvisti vuoden 2016 kunta-alan työnantajien eläkemaksut 4.12.2015.

Työnantajan KuEL-maksu koostuu

 • palkkaperusteisesta maksuosasta (17,10 % KuEL-palkkasummasta)
 • varhaiseläkemenoperusteisesta maksuosasta eli varhe-maksusta (152 milj. euroa) 
 • eläkemenoperusteisesta maksuosasta (880 milj. euroa) ja

työnantajan palkkaperusteinen maksuprosentti on kaikille jäsenyhteisöille sama. Työnantajan palkkaperusteinen maksu 2016 on 17,10 % työntekijöiden KuEL-palkkojen kokonaismäärästä (17,20 % vuonna 2015). Tämä luku ei sisällä palkansaajan osuutta.

Vuoden 2016 varhaiseläkemenoperusteisen maksun kokonaismäärä on 152 milj. euroa eli noin 0,9 prosenttia palkkasummasta. Summa oli 134 miljoonaa euroa vuonna 2015.

Varhe-maksun määrä riippuu työnantajan koosta seuraavalla tavalla:

 • Pientyönantajien (palkkasumma alle noin 2,06 milj. €) varhe-maksu määräytyy prosenttiosuutena maksetuista palkoista eli samaan tapaan kuin palkkaperusteinen eläkemaksu. Vuonna 2016 pientyönantajien varhe-maksu on 0,9 prosenttia palkoista.
 • Keskisuurien työnantajien (palkkasumma noin 2,06–32,95 milj. euroa) varhe-maksu muodostuu palkkasumma- ja eläkemenoperusteisesta osasta. Osien välinen suhde määräytyy KuEL-palkkasumman perusteella määräytyvän omavastuisuusasteen suhteessa. Palkkasummaperusteinen osa lasketaan valtuuskunnan keskisuurille työnantajille vahvistaman prosentin mukaisesti ja eläkemenoperusteinen osa entiseen tapaan jäsenyhteisön palveluksen perusteella alkaneista varhaiseläkkeistä maksetun eläkemenon perusteella.
 • Suurten työnantajien (palkkasumma yli 32,95 milj. euroa) varhe-maksu muodostuu kokonaan eläkemenoperusteisesti.

Osa kuntatyönantajista maksaa myös eläkemenoperusteista maksua, joka perustuu ennen vuotta 2005 jo karttuneisiin eläkkeisiin. Eläkemenoperusteisen maksun kokonaissumma on 880 miljoonaa euroa eli noin 5,21 prosenttia KuEL-palkkasummasta. Vuonna 2015 eläkemenoperusteinen maksu oli 946 milj. euroa. Yksittäisillä jäsenyhteisöillä eläkemenoperusteisten maksujen määrä suhteessa palkkasummaan vaihtelee maksettavien eläkkeiden mukaan.

Keva on lähettänyt kunnille varhe-maksun budjetointiohjeet kesäkuussa. Tarkempaa tietoa KuEL-maksun budjetoinnista löytyy Kevan internetsivuilta www.keva.fi.

Valtiovarainministeriö vahvisti joulukuussa vuoden 2016 VaEL-maksut Kevan esityksen mukaisesti. Valtion eläkejärjestelmän keskimääräinen eläkemaksu vuonna 2016 on 24,08 prosenttia, josta työnantajan osuus on 17,82 prosenttia ja työntekijän osuus keskimäärin 6,26 prosenttia. Keva lähettää työnantajille tiedon vahvistetusta vuoden 2016 työnantajakohtaisesta VaEL-eläkemaksusta.

Lisätietoja Kevassa antaa:

Allan Paldanius
rahoitussuunnittelusta vastaava johtaja
etunimi.sukunimi(at)keva.fi
puh. 020 614 2406

 

Lisää aiheesta muualla verkossa:

tags
Sari Korento

Etunimi
Sari
Sukunimi
Korento
Kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2616
Vastuualueet
 • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
 • talouden ohjaus
 • tarkastus
 • sisäinen valvonta
 • riskienhallinta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntatalous
Marja-Liisa Ylitalo

Etunimi
Marja-Liisa
Sukunimi
Ylitalo
erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2083
Vastuualueet
 • talouden ohjaus
 • tarkastus
 • sisäinen valvonta
 • riskienhallinta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntatalous