Kuntatalouden tilastot - Kuviot (PowerPoint-esitykset)

Kuntien, kuntayhtymien sekä kuntakonsernien vuoden 2015 tilinpäätökset

Diaesityksen tietosisältö:
 

 • Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2014–2015
 • Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2009–2015
 • Vuoden 2015 tilinpäätösten tulkinnassa huomioitavia seikkoja
 • Kuntien vuosikatteet 2000–2015 kuntakoon mukaan, €/as.
 • Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate sekä tilikauden tulos 2000–2015, mrd. €  
 • Kuntien vuosikatteet %:a poistoista 2015 (karttaesitys)
 • Kuntien vuosikate %:a poistoista kuntakoon mukaan 2013–2015
 • Kuntien vuosikate %:a poistoista maakunnittain vuosina 2014–2015
 • Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate, poistot sekä investoinnit 1997–2015, mrd. €
 • Kuntasektorin toiminnan ja investointien rahavirta ja lainakannan muutos sekä paikallishallinnon nettoluotonanto vuosina 1997–2015, mrd. €
 • Kuntasektorin kumulatiivinen toiminnan ja investointien rahavirta ja lainakannan muutos sekä paikallishallinnon nettoluotonanto vuodesta 1997, mrd. €
 • Kuntien lainakanta sekä rahavarat 1991–2015, €/as.
 • Kuntien lainakannan muutos 2000–2015, milj. €
 • Kuntien lainakanta 31.12.2015, €/as. (karttaesitys)
 • Kuntien ja kuntakonsernien lainakanta kuntakoon mukaan 31.12.2015, €/as.
 • Kuntien ja kuntakonsernien lainakanta maakunnittain 31.12.2015, €/as.
 • Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat 1991-2015, mrd. €
 • Kuntakonsernien lainakanta vuosina 2000–2015, mrd. €
 • Kuntakonsernien lainakanta 31.12.2015, €/as. (karttaesitys)
 • Kuntien kertynyt yli-/alijäämä 31.12.2015, €/as. (karttaesitys)
 • Kuntakonsernien tulos- ja rahoituslaskelma vuonna 2015, mrd. €  
 • Kuntien ja kuntayhtymien rahoituslaskelma 2013–2015
 • Kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelma 2013–2015
 • Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely
 • Kuntien kertynyt yli-/alijäämä 1997–2015 kuntakoon mukaan, €/as.  
 • Kuntakonsernien kertynyt yli-/alijäämä 31.12.2015, €/as.
 • Kuntien kertynyt yli-/alijäämä 31.12.2015, €/as. (karttaesitys)

Lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto​

tags