Kuntatalouden tilastot - Kuntien verot ja valtionosuudet

Kuntien verorahoitus vuonna 2016

Tiedostoissa on esitetty yhteenlasketut kuntien verotulot ja käyttötalouden valtionosuudet tilinpäätösten mukaan vuonna 2016:

  • ​kunnittain (maakunnittain aakkosjärjestyksessä)
  • kunnittain suuruusjärjestyksessä
  • maakunnittain
  • kuntakoon mukaan

Verotuloista on esitetty erikseen kunnallisvero,  osuus yhteisöveron tuotosta sekä kiinteistövero + muut verotulot. Valtionosuuksista on esitetty erikseen verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus sekä OKM:n valtionosuus. 

Lähde: Tilastokeskus, VM ja OKM.

tags