Kuntatalouden tilastot - Kuntien verot ja valtionosuudet

Kuntien vuosien 2014 ja 2015 verotiedot

Tiedostossa on maksuunpantavat kunnallisverot, maksuunpantavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot, kuntien osuus maksettavasta yhteisöverosta sekä maksuunpantava kiinteistövero kunnittain, maakunnittain sekä kuntakoon mukaan. Lisäksi on esitetty eräiden muuttujien suurimmat ja pienimmät arvot vuosien 2014 ja 2015 verotuksessa.

Lähde: Verohallinto

tags