Verotus- Arvonlisäverotus

Laskumerkinnät

Arvonlisäverolakia on muutettu 29.6.2012 EU:n laskutusdirektiivin (2010/45/EU) perusteella. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2013 ja niitä sovelletaan, kun veron suoritusvelvollisuus on syntynyt 31.12.2012 jälkeen.

Verohallinto on 18.10.2012 julkaissut päivitetyn ohjeen "Laskutusvaatimukset arvonlisäverossa" (A95/200/2012) johon on yhdistetty aiemmat ohjeet "Laskua koskevat vaatimukset" (30.6.2003 Dnro 1731/40/2003), "Eräitä kysymyksiä arvonlisäverotuksen laskutussäännöksistä" (20.2.2004 Dnro 357/40/2004) ja "Arvonlisäverolain vähäisen laskun enimmäismäärä alenee 250 euroksi" (6.9.2005 Dnro 1119/40/2012).

Laskutukseen tulivat 1.1.2013 seuraavat muutokset:

 • arvonlisäverolaissa säädetään, milloin laskutukseen sovelletaan Suomen säännöksiä
 • tavaroiden yhteisömyyntejä koskevista ennakkomaksuista ei enää ole velvollisuutta antaa laskua
 • lasku on annettava myös eräistä toisessa EU-maassa tapahtuvista myynneistä, jotka ovat Suomessa verottomia
 • yhteisömyyntejä ja toisen EU-maan arvonlisäverolain (AVL) 65 §:ää vastaavan säännöksen mukaisesti kyseisessä jäsenvaltiossa verotettavaa palvelun myyntiä koskevien laskujen antamiseen on säädetty määräaika
 • laskumerkintävaatimuksia on tarkennettu käännetyn verovelvollisuuden tilanteissa, marginaaliverotusjärjestelmää sovellettaessa ja kun ostaja laatii laskun
 • ulkomaan valuutan muunnossa euroiksi voidaan käyttää myös Euroopan keskuspankin julkaisemaa myyntikurssia
 • kevennettyjä laskumerkintävaatimuksia sovellettaessa vähäarvoisen laskun yläraja nousee 400 euroon
 • laskujen alkuperän aitous ja sisällön muuttumattomuus sekä luettavuus on varmistettava koko säilytysajan

Lisää aiheesta muualla verkossa:

tags
Jukka Hakola

Etunimi
Jukka
Sukunimi
Hakola
Kehittämispäällikkö, verotus

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2086
Vastuualueet
 • verotus
 • verotuloennusteet
 • rahoitus
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntatalous