Maksu- ja myyntitulot

maksut

Myyntitulot ovat tuloja tavaroiden ja palvelujen myynnistä, jotka on tarkoitettu myytäväksi pääsääntöisesti tuotantokustannukset peittävään hintaan. Kunnan liiketoiminnan (mm. vesi-, energia-, jätehuolto-, liikenne-, satamalaitos, kanttiini, pesula, autokoulu yms. liikeluontoinen toiminta) suoritteista perimät korvaukset merkitään kuitenkin myyntituottoihin riippumatta siitä, kattavatko ne tuotantokustannukset.

Maksutulot ovat asiakasmaksuja ja muita maksuja tavaroista ja palveluista, joiden hinnoittelun tarkoituksena ei ole kattaa tuotantokustannuksia kokonaisuudessaan tai joiden hinnat määritellään asiakkaan maksukyvyn mukaan. Usein maksujen perusteista säädetään laissa tai asetuksessa. Kuntien ja kuntayhtymien maksutulot olivat vuonna 2014 noin 2,2 mrd. euroa. 

Kuntien ja kuntayhtymien menoista vajaa viidennes katetaan maksuilla ja myyntituloilla.

Aiheesta lisää Kuntaliiton verkkopalvelussa:

tags