Kuntatalouden tilastot - Kuntien tilinpäätökset

Taseet 2008–2015

Tiedostossa on esitetty kuntien, kuntayhtymien sekä kuntakonsernien tasetilit vuosilta 2008–2015. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen Talous- ja toimintatilaston tietoihin.

tags