Kuntatalouden tilastot - Kuviot (PowerPoint-esitykset)

Tulos- ja rahoituslaskelma

Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlasketut tulos- ja rahoituslaskelmat vuosina 2014–2017.

Lähde: Vuodet 2014–2015 Tilastokeskus.

Vuosien 2016–2017 arviot VM 15.9.2016

tags