Kuntatalouden tilastot - Kuviot (PowerPoint-esitykset)

Tulos- ja rahoituslaskelma

Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlasketut tulos- ja rahoituslaskelmat vuosina 2014–2016.

Lähde: Tilastokeskus.

 

tags