Valtionosuudet

Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa siten, että kansalaiset voivat saada tietyn tasoiset peruspalvelut asuinpaikastaan riippumatta kohtuullisella verorasituksella. Tämä toteutetaan tasaamalla kuntien välisiä eroja palvelujen järjestämisen kustannuksissa sekä tulopohjissa.  

Valtionavut

 

 1. Valtionosuusjärjestelmä 

2. Valtionosuuslaskelmat 

 3. Kotikuntakorvaukset

Lisää aiheesta Kuntaliiton verkkopalvelussa:

tags