Valtionosuudet - Valtionosuuslaskelmat

Valtionosuudet vuonna 2018

Maaseutumaisema

Kuntaliitto julkaisi ensimmäiset kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2018 toukokuussa. Laskelmia päivittiin kesäkuussa ja valtion vuoden 2018 talousarvioesityksen julkaisun jälkeen 19.9.2017. Valtionosuuslaskuri julkaistaan syyskuun 2017 aikana. 

Lopulliset päätökset vuoden 2018 valtionosuusrahoituksesta tehdään joulukuun 2017 lopussa.

Merkittävimmät muutokset kuntien vuoden 2018 valtionosuusrahoituksessa johtuvat kilpailukykysopimuksesta (-118 milj. euroa, -22 €/asukas) ja kustannustenjaon tarkistuksesta (-178 milj. euroa).

Kunnan valtionosuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon kaksiosaisen järjestelmä kumpikin osa: peruspalvelujen valtionosuus ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukainen valtionosuus. Lisäksi valtionosuusmaksatuksen yhteydessä otetaan huomioon kuntien kotikuntakorvausmenot ja -tulot.

 

Ajankohtaista:

 

tags