Valtionosuudet - Valtionosuuslaskelmat

Valtionosuudet vuonna 2018

Maaseutumaisema

Kuntaliitto julkaisee ensimmäiset kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2018 FCG:n Talous- ja veroennustepäivillä 11.5.2017. Laskelmia päivitetään kesäkuussa, syyskuussa ja marraskuussa. Valtionosuuslaskuri julkaistaan syksyllä 2017. 

Lopulliset päätökset vuoden 2018 valtionosuusrahoituksesta tehdään joulukuun 2017 lopussa.

Merkittävimmät muutokset kuntien vuoden 2018 valtionosuusrahoituksessa johtuvat kilpailukykysopimuksesta (on 121 milj. euroa eli -22 €/asukas).

Kunnan valtionosuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon kaksiosaisen järjestelmä kumpikin osa: peruspalvelujen valtionosuus ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukainen valtionosuus. Lisäksi valtionosuusmaksatuksen yhteydessä otetaan huomioon kuntien kotikuntakorvausmenot ja -tulot.

 

Ajankohtaista:

 

tags