Valtionosuudet - Valtionosuusjärjestelmä

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus

​Kuntien valtionosuusjärjestelmä tuli voimaan vuoden 2010 alusta. Kunnan valtion-osuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta: 

 1. valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) ja 
 2. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.
   

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen (nk. yksi putki) sisältyvät:

 • sosiaali- ja terveydenhuolto 
 • esi- ja perusopetus 
 • kirjastot 
 • yleinen kulttuuritoimi ja 
 • asukasperustaisesti rahoitettava taiteen perusopetus. 
   

Myös esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausjärjestelmä ja verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus ovat osa kunnan peruspalvelujen valtionosuutta. Lisäksi kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvät yleinen osa, erityisen harvan asutuksen ym. lisäosat, järjestelmämuutoksen tasaus ja valtionosuudessa huomioon otettavat lisäykset ja vähennykset, mm. veromenetysten kompensaatio.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus maksetaan kunnille osana yhdistettyä valtionosuusmaksatusta jokaisen kuukauden 11. päivään mennessä. Valtionosuus on kunnalle yleiskatteellinen tuloerä, jota ei ole korvamerkitty tiettyjen palvelujen järjestämiseen, vaan kunta päättää itse valtionosuusrahoituksensa tarkoituksenmukaisimmasta käytöstä.

Lisää aiheesta muualla verkossa:

tags