Valtionosuudet

Kuntien laskennalliset valtionosuudet 2010-2015

Oheisessa työkirjassa on esitetty laskennalliset valtionosuudet vuodesta 2010 alkaen aikasarjana. Aikasarjan tietoja käytettäessä tulee ottaa huomioon, että valtionosuusjärjestelmä uudistui vuonna 2015.

Liitteenä olevassa työkirjassa omina taulukkoinaan ovat:

  • väestötiedot
  • peruspalvelujen valtionosuudet yhteensä
  • verotuloihin perustuva valionosuuden tasaus
  • muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet
  • valtionosuudet yhteensä
  • muut valtionosuuden yhteydessä maksettavat erät, joita ei kuitenkaan kirjata valtionosuuksiin
  • maksettavat valtionosuudet ja muut erät tilityksen mukaan yhteensä

Valtionosuudet on laskettu myös asukaskohtaisina. Tällöin asukaslukuna on käytetty ao. vuoden lopun asukaslukua (poikkeuksena vuoden 2015 osalta vuoden 2014 lopun asukaslukua).

Kaikki valtionosuudet on laskettu vuoden 2015 kuntajaolla. Kuntajaon muutoksen kohteena olevien kuntien valtionosuudet on laskettu takautuvasti yhteen. Kunkin taulukon lopussa on esitetty myös liitoskuntien valtionosuudet erillisinä tietoina.  

Lisäksi kussakin taulukossa ovat maakunnittaiset ja kuntakoon mukaiset tiedot.​

tags