Valtionosuudet - Valtionosuuslaskelmat

Valtionosuudet vuonna 2017

laskelmat

Päätökset vuoden 2017 valtionosuusrahoituksesta tehtiin 30.12.2016. Kunnille myönnetään vuonna 2017 valtionosuuksia yhteensä 8502 miljoonaa euroa.

Kuntaliitto julkaisi ensimmäiset kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2017 FCG:n Talous- ja veroennustepäivillä 22.4.2016. Laskelmia päivitettiin kesäkuussa, elokuussa, syyskuussa ja marraskuussa. Valtionosuuslaskuri julkaistiin 30.9.2016.

Merkittävimmät muutokset kuntien vuoden 2017 valtionosuusrahoituksessa johtuvat kilpailukykysopimuksen voimaantulosta (-349 milj. euroa), veromenetysten kompensaatioista (+395 milj. euroa) ja perustoimeentulotuen hallinnon ja maksatuksen siirrosta kunnista Kelaan vuoden 2017 alussa (-331 milj. euroa).

Kunnan valtionosuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon kaksiosaisen järjestelmä kumpikin osa: peruspalvelujen valtionosuus ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukainen valtionosuus. Lisäksi valtionosuusmaksatuksen yhteydessä otetaan huomioon kuntien kotikuntakorvausmenot ja -tulot.

Valtionosuudet vuonna 2017 -osiossa käsittelemme seuraavat asiat:

Lisää aiheesta muualla verkossa:

tags

Valtionosuuslaskuri 2017

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 2017

Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 2017

Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset 2017