Valtionosuudet - Valtionosuuslaskelmat

Valtionosuudet vuonna 2018

Maaseutumaisema

Kuntaliitto julkaisi ensimmäiset kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2018 toukokuussa. Laskelmia päivittiin kesäkuussa, syyskuussa ja marraskuussa. Valtionosuuslaskuri julkaistiin 2.10.2017. Samaan aikaan päivitettiin myös vuoden 2018 kotikuntakorvauslaskelma. 

16.11.2017 valtioneuvosto päätti valtion vuoden 2018 talousarvioesityksen täydentävästä esityksestä. Esitykseen sisältyi myös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden lisäys 109 miljoonaa eurolla. Päätös lisää jokaisen kunnan valtionosuutta keskimäärin 20 €/asukas. Samalla kustannustenjaon tarkistuksen valtionosuutta vähentävä vaikutus pienenee -178 milj. eurosta -68 milj. euroon vuonna 2018.

Lopulliset päätökset vuoden 2018 valtionosuusrahoituksesta tehdään joulukuun 2017 lopussa.

Merkittävimmät muutokset kuntien vuoden 2018 valtionosuusrahoituksessa johtuvat kilpailukykysopimuksesta (uutta vähennystä -118 milj. euroa, -22 €/asukas) ja veromenetysten kompensaatiosta, joka lisää valtionosuutta 131 milj. euroa vuonna 2018.

Kunnan valtionosuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon kaksiosaisen järjestelmä kumpikin osa: peruspalvelujen valtionosuus ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukainen valtionosuus. Lisäksi valtionosuusmaksatuksessa otetaan huomioon kuntien kotikuntakorvausmenot ja -tulot.

 

Ajankohtaista:

 

tags