Valtionosuudet - Valtionosuuslaskelmat

Valtionosuudet vuonna 2018

Maaseutumaisema

Päätös kuntien valtionosuuksista ja kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2018 tehtiin joulukuun 2017 lopussa. Kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 8 458 milj. euroa vuonna 2018. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (VM) on 8 543 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuden kuntien osuus -85 milj. euroa vuonna 2018. Kotikuntakorvaustuloja kunnat saivat 108 milj. euroa ja muut opetuksen järjestäjät 170 milj. euroa vuonna 2018.

Kuntien valtionosuudet alevat 41 miljoonaa euroa (-0,5 %) vuodesta 2017. Merkittävimmät muutokset vuoden 2018 valtionosuudessa johtuvat kilpailukykysopimuksesta (uutta vähennystä -118 milj. euroa, -22 €/asukas vuodelle 2018) ja veromenetysten kompensaatiosta, joka lisää valtionosuutta 131 milj. euroa vuonna 2018.

Kunnan valtionosuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon kaksiosaisen järjestelmä kumpikin osa: peruspalvelujen valtionosuus ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukainen valtionosuus. Lisäksi valtionosuusmaksatuksessa otetaan huomioon kuntien kotikuntakorvausmenot ja -tulot.

UUTUUS! Kunnan verot ja valtionosuudet -koulutuskokonaisuus 13.-14.3.2018 Helsingissä. Lue lisää!

 

Aiheeseen liittyvät kuntauutiset:

 

tags