Valtionosuudet - Valtionosuuslaskelmat

Valtionosuudet vuonna 2019

Valtionosuudet vuonna 2019

Kuntaliitto julkaisi ensimmäiset ennakolliset laskelmat kuntien vuoden 2019 valtionosuudesta 2.5.2018. Laskelmia päivitettiin 14.6., 14.9. ja 6.11.2018. Seuraava laskelmapäivitys julkaistaan valtionosuuspäätösten jälkeen tammikuussa 2019.

Ennakkolaskelman mukaan kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 8 375 miljoonaa euroa vuonna 2019 (8 458 milj. euroa vuonna 2018). Kuntien valtionosuudet vähenevät -83 milj. euroa (-1,0 %, 15 €/asukas) vuodesta 2018 vuoteen 2019.

Valtionosuuden muutokseen vaikuttavat mm. vuodelle 2019 tehtävä kuntien ja valtion välinen kustannustenjaon tarkistus (-231 milj. €) ja valtionosuuden kautta kunnille maksettavat veromenetysten kompensaatiot (+224 milj. €). Kilpailukykysopimuksen (kiky) takia kuntien valtionosuutta vähennetään vuonna 2019 yhteensä -497 milj. € (-91 €/as). Lisäksi hallitusohjelman mukaisten indeksijäädytysten takia kunnilta jää peruspalvelujen valtionosuutta saamatta 91 milj. euroa vuonna 2019. Peruspalvelujen hintaindeksin arvo vuodelle 2019 on 1,3 %. Yhteensä hallituskautta eli vuosia 2016-2019 koskevista indeksijäädytyksistä johtuen peruspalvelujen valtionosuus on -243 milj. euroa alemmalla tasolla mitä se olisi ilman päätöstä indeksikorotusten jäädyttämisestä.

Valtionosuusprosentti nousee 0,03 prosenttiyksikköä ja on 25,37 vuonna 2019 (25,34 vuonna 2018). 

Kilpailukykysopimuksen takia valtionosuutta vähennetään kahteen kertaan -59 miljoonan euron osalta vuonna 2019. Alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen tehostamiseen liittyvä valtionosuusvähennys kohoaa -85 miljoonaan euroon vuonna 2019. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta vähennetään 30 miljoonaa euroa kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän rahoitusta varten. Tarkempaa tietoa siitä, miten digitalisaation kannustinrahoitus kunnille myönnetään, ei vielä ole.

Kunnan valtionosuus koostuu kahdesta osasta, kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (VM) ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksesta (OKM). Lisäksi samassa yhteydessä valtionosuuksien kanssa maksetaan kunnille ja muille opetuksen järjestäjille kotikuntakorvauksia. Ennakollinen laskelma esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauksista vuonna 2019 julkaistiin 2.7.2018 ja sitä päivitettiin 14.9.2018. Laskelman perusteena on käytetty ennakollista vuoden 2019 kotikuntakorvauksen perusosaa 6 600,17 euroa.

6.11.2018 julkaistussa laskelmapäivityksessä on otettu huomioon vuoden 2017 lopullisen verotuksen mukaiset verotiedot, jotka vaikuttavat vuoden 2019 valtionosuuteen verotuloihin perustuvan valtionosuuden kautta.

Viimeisin laskelmapäivitys esitellään tarkemmin FCG:n Verotulo Hotlinessa 6.11.2018.

tags
Sanna Lehtonen

Etunimi
Sanna
Sukunimi
Lehtonen
Kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2079
Kännykkä
+358 50 575 9090
Vastuualueet
  • valtionosuudet
  • valtionavut
  • valtionavustukset
  • maakunta- ja sote-uudistuksen rahoitusasiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntatalous