Valtionosuudet vuonna 2020

Valtionosuudet vuonna 2020

Ensimmäiset ennakolliset laskelmat kuntien valtionosuuksista vuodelle 2020 julkaistiin 8.5.2019. Seuraavan kerran kuntakohtaisia laskelmia päivitetään ehkä elokuussa, mutta viimeistään 7.10.2019.

Kuntaliiton ennakollisten valtionosuuslaskelmien (8.5.2019) mukaan kuntien valtionosuudet kasvavat 994 miljoonaa euroa (+12 %; 181 €/asukas) vuodesta 2019 vuoteen 2020. Kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 9 377 miljoonaa euroa vuonna 2020 (8 383 milj. € vuonna 2019).

Ennakkolaskelman mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti nousee 0,05 prosenttiyksikköä ja on 25,42 vuonna 2020 (25,37 vuonna 2019). 

Kuntaliiton ennakkolaskelma on voimassa olevaan lainsäädännön mukainen. Laskelma perustuu Valtiovarainministeriön kevään 2019 tekniseen Kuntatalousohjelmaan (4.4.2019). Laskelman julkaisuhetkellä hallituksen muodostaminen on kesken eikä hallitusohjelmaa ole vielä laadittu. Jos valtionosuuslainsäädäntöä ei muuteta, kuntien valtionosuudet kasvavat vuonna 2020 ennakkolaskelman mukaisesti.

Kunnan valtionosuus koostuu kahdesta osasta, kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (VM) ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksesta (OKM). Kuntaliiton ennakollisissa valtionosuuslaskelmissa (8.5.2019) on tehty arvio vain peruspalvelujen valtionosuudesta (VM). OKM:n valtionosuus on ennakkolaskelmassa vuoden 2019 rahoituksen tasoisena.

Peruspalvelujen valtionosuuden (VM) kasvu vuodesta 2019 vuoteen 2020 johtuu erityisesti vuonna 2019 päättyneestä kilpailukykysopimuksesta, mutta taustalla on myös muita lakiin perustuvia muutoksia:

  • Kilpailukykysopimukseen sisältynyt lomarahojen leikkaus päättyy ja niin ikään siihen liittyvä valtionosuuden vähennys päättyy vuoteen 2019. Tämä leikkauksen poistuminen lisää valtionosuutta 315 milj. euroa vuonna 2020.
  • Kilpailukykysopimuksesta johtuen kustannustenjaon tarkistuksen kautta valtionosuutta vähennetään osittain kahteen kertaan. Tämä kaksinkertainen kiky-leikkaus kompensoidaan kunnille yhtenä eränä vuonna 2020. Kompensaation myötä valtionosuus lisääntyy 237 milj. euroa vuonna 2020.
  • Pääministeri Juha Sipilän hallituksen päättämä määräaikainen vuosia 2016-2019 koskenut indeksikorotusten jäädytys päättyy vuoteen 2019. Tehtyjä indeksijäädytyksiä ei kompensoida, mutta vuoden 2020 kustannustason muutos (+2,7 %) lisää valtionosuutta 187 milj. euroa.
  • Lakiin perustuva valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus (perustuen vuoden 2017 tietoihin) lisää valtionosuutta 101 milj. euroa vuonna 2020.
  • Lisäksi valtionosuusjärjestelmän kautta maksetaan kunnille verotulomenetysten kompensaatioita 215 milj. euroa vuonna 2020. Valtionosuuden kautta kompensoitava euromäärä on yhtä suuri kuin veroperustemuutoksista johtuva kuntakohtainen verotulojen menetys, joten veromenetysten ja valtionosuuskompensaation nettovaikutus kuntatalouteen on +/-0.

 

tags
Sanna Lehtonen

Etunimi
Sanna
Sukunimi
Lehtonen
Kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2079
Kännykkä
+358 50 575 9090
Vastuualueet
  • valtionosuudet
  • valtionavut
  • valtionavustukset
  • maakunta- ja sote-uudistuksen rahoitusasiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntatalous