Valtionosuudet

Valtionosuuslaskelmat

Voslaskelmat

Valtionosuusrahoitus maksetaan kunnalle yhtenä eränä jokaisen kuukauden 11. päivään mennessä. Kunnalle valtionosuusrahoitus on yleiskatteellinen tuloerä, jota ei ole korvamerkitty tiettyjen palvelujen järjestämiseen, vaan kunta itse päättää valtionosuusrahoituksensan tarkoituksenmukaisimmasta käytöstä. Valtionosuuspäätökset tehdään varainhoitovuotta edeltävässä joulukuussa. 

Aikasarja kuntien valtionosuuksista vuosina 2010-2018 (excel-tiedosto).

Valtionosuudet vuosina 2019, 20182017, 2016, 2015, 2014 ja 2013.

tags
vos2018

Valtionosuudet vuonna 2018

narrow
vos2017

Valtionosuudet vuonna 2017

narrow

Valtionosuudet vuonna 2016

Valtionosuudet vuonna 2015

Valtionosuudet vuonna 2014

Valtionosuudet vuonna 2013

vos

Kuntien laskennalliset valtionosuudet vuosina 2010-2015

lateral-image-left