Verotus

Kunnat ovat merkittävä veronsaajaryhmä, kunnallisveron jako-osuus on noin 60 prosenttia tuloveroista ja yhteisöveroistakin kunnille ohjautuu vajaa 30 prosenttia (vuosina 2012–2015). Kunnat ovat lisäksi ainoat veronsaajat kiinteistöverosta.

Kuntien tuloista verotulojen osuus on keskimäärin puolet, joten verotuksella on merkittävä vaikutus kuntatalouteen. Kunnan verotulot muodostuvat kunnallisverosta, yhteisöveron osuudesta sekä kiinteistöverosta.

Kunta on myös verovelvollinen, sillä kunnat ovat liiketoiminnastaan arvonlisäverovelvollisia ja joskus myös tuloverovelvollisia. Lisäksi kunnat joutuvat maksamaan tietyin poikkeuksin varainsiirtoveroa hankkimistaan arvopapereista.

Verotussivusto

Verotussivustolla käsittelemme seuraavat asiat:

1. Verotulojen ennustaminen

2. Veroperustemuutokset

3. Kuntien veroprosentit 

4. Arvonlisäverotus 

5. Tuloverotus 

6. Kiinteistöverotus

7. Verotukseen liittyvä lainsäädäntö 

 

Lisää aiheesta Kuntaliiton verkkopalvelussa:

Lisää aiheesta muualla verkossa:

tags
Verotulot ja valtionosuudet koulutus

Kunnan verotulot ja valtionosuudet -koulutus 11.–12.4.2019, Helsinki 

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa kykyä ymmärtää verorahoituksen muodostuminen omassa kunnassa, syventää verotukseen ja valtionosuuksiin liittyvää laskentaosaamista ja lisätä taitoa analysoida sekä raportoida toteumatietoja ja ennustaa kunnan vero- ja valtionosuustulojen kehitystä.
lateral-image-left