Verotus - Arvonlisäverotus

Oikeuskäytäntöä arvonlisäverotuksesta

Tässä kokonaisuudessa esitellemme oikeuskäytäntöjä, jotka liittyvät seuraaviin aihepiireihin

Erilaiset yhteistyömuodot

 • Rahoituskumppanuus liikennehankkeissa
 • Kuntien yhteistoiminnan arvonlisäverollisuus
 • Veroton yhteistoiminta  
 • Kehitysprojektien hallinnoinnin ja koordinoinnin osalta harjoitettu liiketoiminta
 • Arvonlisäveroratkaisu projektin hallinnoinnissa
 • Palveluiden myynti liiketoiminnan muodossa  

Hankintojen vähennys- ja palautuskelpoisuus

 • Hotelliaamiaisen arvonlisäveron vähennys- ja palautusrajoitteista
 • Pysäköintikulut vähennys- ja palautuskelpoisia arvonlisäverotuksessa

Sosiaali- ja terveystoimi

 • Erikoislääkäriyhtiöiden työvoiman vuokrauksen arvonlisäverollisuus
 • Lymfaterapiahoito terveydenhuollon ammattihenkilön antamana
 • Yksityisen terveydenhuollon palveluiden antaminen terveydenhuollon palveluista vastaavana
 • Siivouksesta osana verotonta sosiaalihuoltoa ei ole suoritettava kiinteistöhallintapalvelun oman käytön veroa
 • Terveydenhuollon ammattihenkilöstön vuokraus verollista työvoiman vuokrausta
 • Fysioterapiapalveluiden yhteydessä myytävät artikkelit arvonlisäverollisia
 • Sosiaalilainsäädännön nojalla järjestetty palvelu- ja tukiasuminen verotonta sosiaalihuolto
 • Työnohjaus arvonlisäverotuksessa
 • Sairaanhoitopiirin kanttiinitoiminta omakustannusperiaatteella arvonlisäverollista

Lisää aiheesta muualla verkossa:

tags

Erilaiset yhteistyömuodot

Hankintojen vähennys- ja palautuskelpoisuus

Sosiaali- ja terveystoimi

Arvonlisäverotuksen oikeuskäytäntöä