Talous

Kunnat ja kuntayhtymät käyttävät noin 42 mrd. euroa vuodessa palvelujen järjestämiseen ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Menoista noin puolet katetaan veroilla, neljännes maksuilla ja myyntituloilla ja vajaa viidennes valtionosuuksilla. Kuntaliiton tavoitteena on kunnallisen toiminnan rahoituksen riittävyys.

Asiantuntijapalvelualueemme ovat:

Yhteystiedot:

Täältä löydät kuntaliittolaisten sekä Kuntaliiton palvelusähköpostien yhteystiedot.

Yleisohje

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta (2017)

Tätä yleisohjetta noudatetaan laadittaessa kunnan tilinpäätöstä tilikaudesta 2017 alkaen. Ohjeessa kunnalla tarkoitetaan jäljempänä myös kuntayhtymää, ellei toisin ole sanottu. Liikelaitokset sisältyvät kunnan tilinpäätöslaskelmiin.
narrow
konserniohje

Kunnan konserniohje (2017)

Tämän konserniohjeen tarkoitus on uudistaa vuonna 2005 annettua konserniohjeen laatimista koskevaa suositusta. Konserniohje on laadittava kunkin kuntakonsernin tarpeista lähtien, minkä vuoksi valmista konserniohjeen mallia ei esitetä.
narrow
Jakoavain

Jakoavain - työkalu maakuntauudistuksen vaikutuksiin

Excel-työkirja, joka auttaa kuntia arvioimaan maakuntauudistuksen vaikutuksia kuntien tuloslaskeman, rahoituslaskelman sekä taseen eriin vuonna 2019. Jakoavain on päivitetty viimeksi 4.7.2017.
narrow
uusi kunta

Uuden kunnan talous vuonna 2019 - Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista

Tämä julkaisu pyrkii parhaan käytettävissä olevan tiedon valossa kuvaamaan yleisluontoisesti uuden kunnan taloutta tämänhetkiseen valmistelutietoon perustuen.
narrow
Vos-laskelmat

Vuoden 2018 ennakolliset valtionosuuslaskelmat päivitetty 15.6.2017

Ennakkolaskelman mukaan valtionosuusprosentti on 25,34 % ja kunnan omarahoitusosuus 3 600 €/asukas vuonna 2018.
narrow
verotus

Kuntaliiton veroennusteet päivitetty 15.6.2017

Ennusteesta julkaistaan tässä vaiheessa kaksi rinnakkaisversiota. Toinen versio on nykytilanteen mukainen ja toisessa ennusteessa on vuodesta 2019 alkaen otettu huomioon sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset.
narrow
Blogi, Sanna Lehtonen

Blogi: Kannattaa tehostaa, mutta ei kikkailla

Miten kunnan kannattaisi toimia tänä vuonna sote-menojensa kanssa? Kannattaako säästää vai tuhlata? kyselee Kuntaliiton kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen blogissaan 19.6.2017.
lateral-image-left
jts

Julkisen talouden suunnitelman 2018-2021 valiokuntakuulemiset

Kuntaliitto käy eduskunnan eri valiokunnissa kuultavana Julkisen talouden suunnitelmaan 2018-2021 liittyen.
narrow
maakunta

Sote- ja maakuntauudistuksen valiokuntakuulemiset sekä Muutostuki-sivusto

Kuntaliitto käy eduskunnan eri valiokunnissa kuultavana sote- ja maakuntalakipaketteihin liittyen. Tutustu myös Muutostuki-sivustoon. Tarjolla suora, henkilökohtainen neuvonta: Kysy, me vastaamme. Mukana myös työkaluja, oppaita ja ohjeita.
narrow
Lasu

Lastensuojelun vaikuttavuusmittari - tutkimusprojekti

Tutkimusprojektin tavoitteena on laatia numeerinen mittari, jolla voidaan arvioida lastensuojelun vaikuttavuutta. Vaikuttavuutta arvioidaan seuraamalla perheen toimintakyvyssä tapahtunutta muutosta.
narrow
Tuottavuus

Kuntien tuottavuusvertailu 

Tuottavuusvertailu on kunnille ja kuntayhtymille avoin palvelu, jossa seurataan eri palveluiden tuottavuuden kehitystä ajassa. Vertailu mahdollistaa tuottavuuden ja tuloksellisuuden mittaamisen ikäihmisten, opetuksen ja teknisen toimen palveluista.
narrow