Toteutetut tietopalvelurajapinnat

Tietomallit ja skeemat

KuntaGML- ja KRYSP-hankkeissa toteutetuista tietopalvelurajapinnoista voidaan asiakkaan tietojärjestelmillä noutaa kunnan tuottamia ajantasaisia tietoja kuten kantakartta, asemakaava, opaskartta, osoitteet, valmiiden rakennusten tiedot sekä rakennus- ja ympäristölupaprosessissa tarvittavat ja syntyvät tiedot.

Rajapintakokonaisuudet ovat seuraavat:

  • Asemakaavatiedot
  • Kantakarttatiedot
  • Rakennusvalvonnan tiedot
  • Ympäristölainsäädännön mukaiset luvat, ilmoitukset ja päätökset
  • Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut
  • Ympäristötoimen tiedot
  • Pilaantuneet maa-alueet
  • Luontotieto
  • Ympäristön tila ja seurantatiedot
  • Osoitteet
  • Opaskartta, palvelut, toimipaikat
  • Katuverkon ja kevyen liikenteen verkon topologia
  • Yleisen alueen käytön lupatiedot

Rajapinnat on toteutettu seuraavien järjestelmätoimittajien ao. tuotteisiin:

Paikkatietopalvelu

Tietomallit ja skeemat