Tietosuoja

Tietosuojakoulutusta julkiselle hallinnolle

Kuntaliitto järjestää yhteistyössä JUHTA-VAHTI tietosuojan yhteishankkeen kanssa tietosuojakoulutusta. Työpajat on tarkoitettu julkisen hallinnon tietosuoja- ja tietoturvavastaaville. Tilaisuuksiin osallistuminen on maksutonta.

Tietosuoja -työpajat

8.12.2017 Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen, lasten erityisaseman huomioiminen ja tietoturvapoikkeama- ja tietosuojaloukkaustilanteiden hallinta, osa 2 – tarvittavien prosessien ja kyvykkyyksien kehittäminen sekä ohjeistus ja koulutus, tarvittava yhteistyö eri toimijoiden kesken.
19.1.2018 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet, ulkoisten tiedonantovelvoitteiden täyttäminen, tietosuojan politiikat ja ohjeistukset.
12.2.2017 Henkilötietojen luovuttaminen, tiedonhallintalain uudistus. GDPR-itsearviointityökalun soveltaminen sekä käyttökokemukset ja kysymykset.
14.3.2018 Jatkuvuussuunnittelun peruskäsitteet ja määritelmät, organisaation toimintaympäristö, jatkuvuuden hallinnan johtaminen tietosuojan näkökulmasta. Jatkuvuuden hallintajärjestelmän suunnittelu.
13.4.2018 Jatkuvuuden hallintajärjestelmän suunnittelu, jatkuvuuden tukitoiminnot tietosuojan näkökulmasta.
- Jatkuvuuden hallinnan toteuttaminen osa 1. Yleisimmät riskiskenaariot jatkuvuuden hallinnan osalta liittyen tiloihin, henkilöstöön, tietojärjestelmiin ja palvelutuottajiin.
- Jatkuvuudenhallinnan toteuttaminen tietosuojan näkökulmasta osa 2.
18.5.2018 Kansallinen tietosuojalaki, tietosuoja sosiaali- ja terveystoimessa ja opetustoimessa ja työelämän tietosuoja
14.6.2018 BIA-ohjeen läpikäynti. Jatkuvuuden hallinnan vaikutusanalyysi, laadulliset ja rahalliset tekijät.
22.8.2018 Työpajan sisältöä ei ole vielä sovittu.
24.9.2018 Tietosuojan hallinnan mittaaminen, arviointi ja kehittäminen.
23.10.2018 Häiriötilanneharjoitus - suunnittelu yhteistyössä JUHTA/VAHTI.
20.11.2018 Häiriötilanneharjoituksen purku, yhteistyössä JUHTA/VAHTI
4.12.2018 Yhteishankkeen päätöstilaisuus (Säätytalo)  

Ilmoittaudu mukaan!
Lisätietoja JUHTA-VAHTI -yhteishankkeesta ja ilmoittautumisohjeet työpajoihin löydät www.arjentietosuoja.fi -sivulta. Tilaisuuksia voi seurata myös online tai tutustua tallenteisiin myöhemmin.

 

Aikaisemmat työpajat ja materiaalit

Työpajojen tallenteet ja materiaali
Arjen tietosuojaa videokoulutukset ja nettitestit

12.6.2017 Kokonaiskuvan saaminen aiheina mm. osoitusvelvollisuus, tietosuojaperiaatteet, riskilähtöisyys, riskienhallinta (1).
18.8.2017 Lokittaminen ja riskienhallinta (2).
4.9.2017 Tietoturvallisuuden toteuttaminen organisaation toiminnassa, riskienhallinta (3)
29.9.2017 Rekisterinpitäjän velvollisuuksien toteuttaminen, riskienhallinta (4), Kokemuksia ja näkemyksiä tietosuoja-asetuksen soveltamisesta (poliisihallitus)
25.10.2017 Vaatimusten huomioiminen uusia palveluita ja tietojärjestelmiä kehittäessä; vaikutustenarvioinnit, Tietosuojan ja tietoturvallisuuden huomioiminen hankinnoissa ja sopimuksissa.
17.11.2017 Tietosuojavastaavan rooli sekä vastuut. Käytännön kokemuksia ja havaintoja tietosuojavastaavan elämässä (Tampere). Tietoturvapoikkeama- ja tietosuojaloukkaustilanteiden hallinta, osa 1 – taustaa, havainnointikyky sekä reagointi – kuinka tietosuojaloukkaukset voidaan tunnistaa?

tags