Kansallinen palveluarkkitehtuuri (KaPA)

Tukea palveluarkkitehtuurin käyttöönottoa nopeuttaviin toimenpiteisiin

Kuntatoimijoiden (kuntien ja kuntayhtymien) on ollut mahdollista hakea valtionavustusta Kansallisen palveluarkkitehtuurin (KaPA) käyttöönottoa nopeuttaviin toimenpiteisiin valtiovarainministeriöstä.

HUOM! Rahoituksen hakuaika on päättynyt 31.5.2017. Jos organisaatiollenne on myönnetty KaPA-rahoitusta, projektin päättämiseen liittyvät ohjeet mm. loppuraportointimallipohjat ja maksatusohjeet, löytyvät valtiovarainministeriön KaPA-verkkosivuilta.

 

Rahoitusta on voinut hakea kansallisen palveluarkkitehtuurin komponenttien (Suomi.fi -palvelut) toteutushankkeisiin (Huom. Rahoitusta ei ole voinut hakea Kartat-, Maksut- tai Viestit-palveluun)

Kunta-KaPA on tukenut kuntaorganisaatioita toteutushankkeiden hankesuunnitelmien valmistelussa ennen VM:ön lähettämistä.

Toteutushankkeet on käsitelty VM:n KaPA-ohjelmaryhmässä. 

Toteutushankehakemusten käsittelyprosessi ja -aikataulu kevät 2017

Hankesuunnitelman läpikäynti Kunta-KaPAn kanssa Hankesuunnitelma liitteineen VM:ön

​Hakemuksen jättö 
VM:n kirjaamoon

​KaPA-ohjelmaryhmän kokous
​vko 50 15.12. 9.1. 17.1.
vko 3 24.1. 6.2. 14.2.
vko 9 8.3. 21.3. 29.3.
vko 13 6.4. 27.4. 9.5.
vko 19 15.5. 31.5. 6.6.
- - - (ylimääräinen kokous 28.6.)

Suunnitteluhankkeille ei ole myönnetty rahoitusta enää vuonna 2017.

Lisäksi kunnat ja kuntayhtymät ovat voineet hakea tukea VM:stä Palvelutietovarannon käyttöönottoon ja Vetuma-tunnistuksesta Suomi.fi-tunnistamiseen siirtymiseen.

Tukea hankkeisiin on saanut suhteessa hankkeen kokoon, vaikuttavuuteen ja hyödynnettävyyteen siten, että hakijalle korvataan kohtuulliset kustannukset.  Tukisumma on  korkeintaan 75 % kohtuullisista kokonaiskustannuksista. Rahoitus on perustunut yhtenäiseen arviointimalliin.

Hankkeet on toteutettava 1.9.2017 mennessä.

Tutustu tarkemmin VM:n KaPA-tukirahoitukseen (mm. loppuraportointi ja hankkeen päättämisen ohjeistus)

 

Lisätietoja: Susanna Hyvärinen, Kuntaliitto (etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi)

 

Tutustu myös

Kunta-KaPA etusivu
Kunta-KaPA tilaisuuksia tai tapahtumia
Kuntatoimijoiden KaPA-hankkeita

 

tags