Usein kysyttyä kuntavaaleista

Tiedätkö, milloin kuntavaalien ulkomainonnan voi aloittaa tai millaiset ammatit, toimet ja arvot ovat hyväksyttäviä ehdokaslistaan? Lue vastukset!

 

Voiko henkilö asettua ehdoille kuntavaaleihin, jos hän on esitutkinnassa, oikeusprosessissa tai hän on tehnyt konkurssin?

Vaalikelpoisuuden yleisiä edellytyksiä ovat kotikunta, äänioikeus kuntavaaleissa sekä se, ettei henkilö ole holhouksen alainen. Henkilön aikaisemmat rikostuomiot, vireillä olevat esitutkinnat tai konkurssi eivät vaikuta vaalikelpoisuuteen.

Voiko henkilö olla useamman valitsijayhdistyksen jäsen samoissa vaaleissa?

Äänioikeutettu voi olla jäsenenä vain yhdessä valitsijayhdistyksessä. Jos hän on jäsenenä kahdessa tai useammassa valitsijayhdistyksessä, kunnan keskusvaalilautakunnan on poistettava hänen nimensä kaikista perustamisasiakirjoista.

Voiko valitsijayhdistyksen jäsen olla itse kuntavaaleissa ehdokkaana tai toisen puolueen jäsen?

Laissa ei ole rajoitettu valitsijayhdistyksen jäsenen mahdollisuutta olla kuntavaaleissa itse ehdokkaana tai jäsenenä puolueessa. Henkilö voi olla ehdokkaana toisessa valitsijayhdistyksessä kuin missä hän on jäsenenä.

Tuleeko vaaliasiamiehen olla puolueen tai valitsijayhdistyksen jäsen?

Ehdokkaita asettavalla puolueella ja valitsijayhdistyksellä on oltava vaaliasiamies ja hänellä varamies. Asiamieheltä ei edellytetä äänioikeutta kunnassa, eikä myöskään puolueen tai valitsijayhdistyksen jäsenyyttä. Vaaliasiamies voi olla myös kuntavaaleissa itse ehdokkaana.

Jos keskusvaalilautakunnan jäsen asettuu ehdolle kuntavaaleissa, tuleeko hänen tilalleen valita uusi jäsen?

Keskusvaalilautakunnan työskentelyyn ei voi osallistua henkilö, joka on samoissa vaaleissa asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi. Ehdokkuus ei vaikuta keskusvaalilautakunnan kokoonpanoon vaan esteellisen jäsenen tilaan tulee varajäsen.

Voiko ehdokashakemuksen suostumuksen peruuttaa?

Suostumuksen peruuttamisesta ei ole säädetty laissa. Jos suostumus todisteellisesti peruutetaan ennen ehdokashakemuksen jättämistä, suostumus on lähtökohtaisesti katsottava mitättömäksi.

Milloin ehdokkaan tulee olla täysi-ikäinen?

Ehdokkaalla on oltava jossakin Suomen kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa. Jotta henkilöllä olisi äänioikeus kuntavaaleissa, hänen täytyy viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Jos henkilö on sitoutumattomana ehdokkaana puolueen listoilla, merkitäänkö tieto ”sitoutumaton” ehdokaslistaan?

Jokaisesta ehdokkaasta merkitään ehdokaslistaan numero, nimi ja arvo, ammatti tai toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen. Merkintä "sitoutumaton" ei kuulu ehdokaslistaan merkittäviin tietoihin.

Minkälaiset ammatit, toimet ja arvot ovat hyväksyttäviä ehdokaslistaan?

Ehdokkaan arvon, ammatin tai toimen on vakiintuneesti katsottu ilmaisevan henkilön asemaa työmarkkinoilla. Arvo, ammatti tai toimi merkitään ehdokaslistaan enintään kahta ilmaisua käyttäen. Luottamustoimi voitaneen hyväksyä kuvaamaan toimea. Myös merkinnät kotiäiti ja eläkeläinen ovat hyväksyttäviä.

Milloin kuntavaalien ulkomainonnan voi aloittaa?

Kuntavaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa, viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli 22.3.2017 alkaen. Mainonnan ajankohta, mainospaikat ja kunnassa asiasta vastaavien henkilöiden yhteystiedot on syytä saattaa puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten tietoon.

Missä kunnassa saa äänestää opiskelija, joka opiskelee muualla kuin kotipaikkakunnallaan?

Suomen kansalaisella on äänioikeus siinä kunnassa, joka on väestötietojärjestelmän tietojen mukaan henkilön kotikunta 51. päivänä ennen vaalipäivää.

Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
hallintolakimiehet

Yhteystiedot
Vastuualueet

 
Palvelemme muun muassa kuntien hallintoon ja johtamisjärjestelmään, päätöksentekoon ja hallintomenettelyyn sekä julkisuuteen ja tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä.
 

Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Tiimi
Palvelusähköpostit
Riitta Myllymäki

Etunimi
Riitta
Sukunimi
Myllymäki
johtava lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2463
Kännykkä
+358 50 349 5460
Vastuualueet
 • kuntalaki ja yleinen kunnallisoikeus
 • hallintomenettely
 • julkisuus ja tietosuoja
 • vaalilainsäädäntö
 • kielilaki
 • kuntaliitokset
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön hallintolakimiehet
Tarja Krakau

Etunimi
Tarja
Sukunimi
Krakau
lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2592
Vastuualueet
 • kuntalaki ja yleinen kunnallisoikeus
 • hallintomenettely
 • julkisuus ja tietosuoja
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön hallintolakimiehet
Ida Sulin

Etunimi
Ida
Sukunimi
Sulin
johtava lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2467
Kännykkä
+358 50 563 3023
Vastuualueet
 • kuntalaki ja yleinen kunnallisoikeus
 • hallintomenettely
 • julkisuus ja tietosuoja
 • kielilaki
 • tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
EU- ja kansainväliset asiat; Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön hallintolakimiehet
Saija Haapalehto

Etunimi
Saija
Sukunimi
Haapalehto
lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2308
Vastuualueet
 • kuntalaki ja yleinen kunnallisoikeus
 • hallintomenettely
 • julkisuus ja tietosuoja
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön hallintolakimiehet