Ympäristötiimi esittäytyy

Erja-Riitta Tarhanen

Kuntaliitossa käynnistyi 1.3.2018 hanke, jossa arvioidaan ympäristöterveydenhuollon ja vesitalouden oman tai yhteisen päivystyksen tarpeellisuutta maakunnissa sekä tehdään tarvittaessa ehdotukset päivystyksen järjestämiseksi. Olen tämän hankkeen projektipäällikkö hankkeen keston (1.3. - 31.5.2018) välisen ajan.

Ympäristöterveydenhuollon osalta selvityksen piiriin kuuluvat terveydensuojelulain ja elintarvikelain mukaiset maakuntien tehtävät ja vesitalouden osalta selvitys koskee vesihuoltoon, tulviin ja patoturvallisuuteen kuuluvia maakuntien tehtäviä. Hankkeen rahoittajia ovat Huoltovarmuuskeskus, sosiaali- ja terveysministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö. Hanke päättyy 31.5.2018.

Olen hankkeen keston ajan virkavapaalla Etelä-Suomen aluehallintovirastosta ympäristöterveydenhuollon ylitarkastajan tehtävästä. Aluehallintovirastossa ja sitä ennen Etelä-Suomen lääninhallituksessa olen työskennellyt vuodesta 2005 ja sitä ennen noin 15 vuotta kunnassa terveystarkastajana. Aluehallintovirastossa työhöni on viime vuosina sisältynyt paljon ympäristöterveydenhuollon varautumiseen liittyviä tehtäviä, joten on mukavaa päästä syventymään tässä hankkeessa vähän syvemmälle tähän aihepiiriin.

tags