Kuntien jatkuvuudenhallintaan ja varautumiseen yhtenäiset perusteet sekä työkalut koko maassa

KUJA; Kuntien jatkuvuudenhallintaprojekti

Miten kunnan ja sen kriittisten palvelu- sekä toimintoketjujen toimintavarmuus kaikissa tilanteissa voidaan varmistaa? Mitä parhaita käytäntöjä, toimintamalleja sekä työkaluja tähän on saatavilla maksuttomasti ja miten niitä voitaisiin kuntakentässä soveltaa? Entä mitä jatkuvuudenhallinnan kokonaisuus kuntatoimijoilla tarkoittaa ja mitä siihen liittyy?

Näihin kysymyksiin haettiin vastauksia Kuntaliiton ja Huoltovarmuuskeskuksen sekä laajan kumppanuusverkoston yhteisessä kaksi vuotta kestävässä KUJA - kuntien jatkuvuudenhallintaprojektissa.

Projektin tavoitteena oli kehittää kuntakentän toimijoiden kykyä ja valmiuksia varmistaa tehtäviensä mahdollisimman häiriötön hoitaminen kaikissa tilanteissa. Projektin tuottamat työkalut tukevat laajasti uhkien ja häiriöiden hallinnan kehittämistä ja kansalaisten hyvinvoinnin turvaamista kaikissa tilanteissa sekä kytkee osaltaan kriittiset toimijat yhteistoimintaan paikallishallintotasolla.

Paperin makuisesta varautumisesta kohti todellista palveluiden jatkuvuudenhallintaa

Kunnalla tulee olla valmius ja kyky hoitaa kunnan kriittiset tehtävät sekä turvata asukkaiden hyvinvointi ulkoisen tai sisäisen toimintaympäristön häiriöistä, uhkista sekä riskeistä huolimatta. Nyky-yhteiskunnassa toimintamallia, jolla organisaatio rakentaa valmiuden ja kyvyn hoitaa keskeisimmät tehtävänsä kaikissa tilanteissa, kutsutaan jatkuvuudenhallinnaksi.

Jatkuvuudenhallinta on organisaation prosessi, jonka tavoitteena on varmistaa organisaation mahdollisimman häiriötön toiminnan jatkuminen sekä arvon tuottaminen kaikissa tilanteissa varmistamalla organisaation avaintoiminnot mahdollisimman hyvin. Jatkuvuudenhallinta on prosessi, jolla tunnistetaan toiminnan uhat ja niiden vaikutukset sekä luodaan kattava toimintamalli toimintakyvyn hallinnalle. Jatkuvuudenhallinnalla tuetaan organisaation toimintaa sen päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisessa.

Arvioi tarve kehittää palveluiden toimintavarmuuden kokonaisuutta

Liitteissä olevalla pikatestillä voitte nopeasti karkealla tasolla, esimerkiksi osana johtoryhmän kokousta, alustavasti arvioida oman organisaationne jatkuvuudenhallinnan kehittämistarvetta ja hahmottaa kehittämistoimenpiteiden tarpeellisuutta tulevaisuudessa.

Mikäli pikatestin tulos on yli 14 pistettä, organisaation varautumisessa ja jatkuvuudenhallinnassa on selkeitä ja vakavia puutteita jotka saattavat johtaa häiriötilanteessa vakaviin seurauksiin. Tällöin on erittäin suositeltavaa alkaa rakentamaan varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan kehittämisenpolkua sekä hallintamenetelmiä tarkemmilla kypsyysanalyysi- ja suunnittelumalleilla. Tähän voidaan käyttää liitteistä löytävää KUJA-arviointimallia, jolla alle puolessa päivässä saadaan kartoitettua organisaation varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan kehitettävät osakokonaisuudet, joissa palveluiden häiriöttömyyden sekä toimintavarmuuden kannalta on tärkeätä suunnitella miten puutteet korjataan. KUJA-arviointimallin avulla voidaan rakentaa myös kehittämisenpolku, sillä eri tasojen vaatimuksia seuraamalla voidaan varautumista ja jatkuvuudenhallintaa kehittää systemaattisesti.

Lisätietoa

tags
RT @ToveRuokoja: Havainnollinen kuva nykyisistä ervoista ja sotealueista. Päijät-Häme siirtyy Uudellemaalle. #soteuudistus

https://t.co/…
"Näyttää selvältä, että maakunta- ja sote-kokonaisuus ei toteudu siinä muodossa ja aikataulussa kuin hallitus on viimeiseen asti kaavaillut" https://t.co/g5OgtpUftR
2019-> kunnan sivistyspalveluilla ja maakunnan sote-palveluilla merkittäviä yhdyspintoja myös varautumisen näkökulmasta #varautuminen #kuja https://t.co/kYV2HlkIk1
RT @keskisuomi2019: Muutosjohtajat arvioivat sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun etenemist https://t.co/Ap55qG5F8p
RT @ToveRuokoja: Pitkä sähkökatko saisi yhteiskunnan polvilleen 48 tunnissa - tiedätkö miten varautua? https://t.co/3NDHRDRor6
Jatkuvuudenhallinnan tulee riskienhallinnan ohella olla kiinteä osa maakunnan johtamista, kaikilla tasoilla #kuja2 />https://t.co/gD1e1KQp7V
Ekosysteemiajattelu on myös kuntien ja maakuntien jatkuvuudenhallinnan sekä varautumisen yhteensovittamisen perusta. #kuja2 https://t.co/aMQWUR2A0i
RT @AlasentieJukka: Mitä voisi tarkoittaa varautumisen yhteensovittaminen maakunnassa #Pirkanmaa2019 ja OP Ojanen. https://t.co/lceqN92Qql
RT @PaiviNerg: Puolustusvaliokunta: Parasta varautumista on viranomaisten toimiva yhteistyö, riittävät valtuudet ja harjoittelu. #turvallis…

Hae lisää

Aki Pihlaja

Etunimi
Aki
Sukunimi
Pihlaja
projektipäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2028
Vastuualueet
  • Kuntien ja maakuntien jatkuvuudenhallinta (KUJA2) -projektin toteuttaminen.
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Tekniikka