Tekniikka

Energiankäyttö ja energia

Voimalaitos

Energiankäyttö ja energiantuotanto -sivuilta löydät tietoa uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksista, energiansäästöstä ja energiatehokkuudesta, energiansäästösopimuksista ja energiansäästöohjelmista. Lisäksi sivuilla on tilastotietoja kuntien energiankäytöstä vuodesta 2000 vuoteen 2010.

Lisätietoa:

tags
Pyöräilijöitä

Kuntien ja maakuntien ilmastotyön tilanne 2015 - Strategioista käytäntöön

Tässä selvityksessä on kartoitettu mitä konkreettisia toimia kunnissa ja maakunnissa on saatu aikaan. Selvitys tarjoaa myös suosituksia kuntien ja maakuntien ilmastotyön jatkolle. http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3159
lateral-image-left
Kävelijöitä

Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous - Opas päätöksentekijöille ja valmistelijoille

Ilmastonmuutoksen huomioiminen kunnan päätöksenteossa edellyttää kokonaisuuden hallintaa. Päätöksiä tehtäessä on tärkeä tunnistaa, mitä välittömiä ja välillisiä vaikutuksia päätöksillä on niin ilmastonmuutokseen, kunnan talouden kuin kuntalaisten hyvinvoinninkin kannalta. Tämä opas auttaa kuntien
lateral-image-right