Energiankäyttö ja energiatuotanto

Energiatuet

Työ- ja elinkeinoministeriö voi myöntää vuosittaisten määrärahojensa puitteissa energiatukia. Energiarahoitusta voi olla saatavissa myös Euroopan Unionilta.  

Kuntien energiansäästö- ja -tuotantoinvestoinnit

Kuntien ja yritysten energiasäästöön ja uusiutuvan energian tuottamiseen liittyviä investointeja rahoittaa pääasiassa TEKES. Avustuksia voi hakea jatkuvasti TEKESistä, kuitenkin aina ennen hankkeeseen ryhtymistä. Hakumenettely on sähköinen.
Tavanomaiseen teknologiaan liittyvissä energiansäästöinvestoinneissa etusijalla ovat kuntien energiatehokkuussopimuksessa mukana olevat kunnat ja kuntayhtymät. Suuret avustushakemukset käsittelee edelleen työ- ja elinkeinoministeriö.

Sähköntuotannon syöttötariffi ja tuotantotuki

Uusiutuvan energian lisäämistavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä on tukimuotona uusiutuvan energian sähköntuotannon syöttötariffi- ja tuotantotukijärjestelmä. Se koskee rajatusti tuulivoimaa, biokaasua ja metsähaketta ja teollisuuden puupolttoaineita sähkön tuotannossa.
Energiavirasto hoitaa syöttötariffiin ja tuotantotukeen liittyvät käytännön asiat.

Lisätietoa

tags