Energiankäyttö ja energiatuotanto

Energiantuotanto

Hyvinvoinnin perusedellytyksenä on päivittäinen turvallinen ja häiriötön lämmön ja sähkön saanti. Energian keskeinen merkitys korostuu maassamme, jossa rakennusten lämmitys, energiavaltainen teollisuus ja pitkät välimatkat edellyttävät paljon energiaa.

Kunnat ovat keskeisiä kaukolämpöpalveluiden toimittajia ja järjestäjiä. Lämmön ja sähkön yhteistuotannossa kunnat ovat merkittäviä toimijoita. Uutena palvelumuotona myös kaukojäähdytys tekee tuloaan suurimpiin kaupunkeihin. Kunnat ovat mukana myös sähkönjakelussa, sähkökaupassa ja maakaasun jakelussa.

Energian tuotanto- ja jakelupalvelut hoidetaan käytännössä liiketaloudellisin perustein yhtiömuotoisena toimintana. Toiminnon omistajuuteen liittyvät asiat hoidetaan tällöin yhtiön hallitukseen kunnan valitsemien henkilöiden kautta ja yhtiökokouksissa.

Tuotannon polttoainevalinnoilla ja menetelmillä vaikutetaan paitsi energian hintoihin niin merkittävästi ilmastonmuutokseen, paikalliseen ilmanlaatuun sekä energiaomavaraisuuteen. Valinnoilla on myös välillisiä vaikutuksia kuntien elinvoimaan ja työllisyyteen.

Sähkö- ja kaasumarkkinoita koskeva lainsäädäntö säätelee luonnollisena monopolina toimivan paikallisen sähkönjakelun hinnoittelun kohtuullisuutta ja toimitusvarmuutta. Sähkömarkkinat ovat yhteispohjoismaiset, ja kuluttajalla on mahdollisuus vaihtaa sähköntoimittajaansa. Kaukolämmöllä on erillisen verkostonsa myötä periaatteessa monopoli kaupunkikeskustoissa ja taajamissa. Kaukolämpö kilpailee kuitenkin muiden rakennuskohtaisten lämmitystapojen kanssa.

Energian tuottaminen ja jakelun järjestäminen ovat olennainen osa kuntien yhdyskunta- ja liikennesuunnittelua.

Kuntaliitto avustaa kuntia erilaisissa energian tuotantoon, energiayhtiöiden omistajapolitiikkaan ja energiankäyttöön käyttöön liittyvissä kysymyksissä. 

Lisätietoa:

tags
Kalevi Luoma

Etunimi
Kalevi
Sukunimi
Luoma
energiainsinööri

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2556
Kännykkä
+358 500 824 641
Vastuualueet
  • energia ja ympäristö
  • ilmastonmuutos
  • ilmansuojelu
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Ympäristö