Energiatuotanto

Puun pienpolton haittojen vähentäminen

Pientaloissa puuta poltetaan paljon. Jopa 80 %:ssa pientalouksista poltetaan puuta lisälämmönlähteenä.

Ilmaston kannalta puulämmitys onkin kannatettavaa, koska puu on kotimainen ja uusiutuvaksi laskettava polttoaine. Puu on myös varalämmönlähde. Taitamaton puunpoltto tuottaa kuitenkin haitallisia päästöjä lähiympäristöön, kuten pienhiukkasia, häkää ja hiilivetyjä. Eniten savuista aiheutuu ongelmia tiiviisti rakennetuilla pientaloalueilla. 

Oikeat polttotavat sekä kuivan puun käyttö vaikuttavat lisälämmityksen päästöistä aiheutuviin ilmanlaatuhaittoihin. Opas puunpolttoon – vihkonen antaa kotitalouksille hyviä vihjeitä polttotavoista ja puun käytöstä.
Myös paikalliselta nuohoojalta saa vuotuisen nuohouksen yhteydessä varteenotettavia neuvoja tulisijojen käytöstä.

Oppaita

Opas puunpolttoon HSY

Puunpoltto HSY

tags
Kalevi Luoma

Etunimi
Kalevi
Sukunimi
Luoma
energiainsinööri

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2556
Kännykkä
+358 500 824 641
Vastuualueet
  • energia ja ympäristö
  • ilmastonmuutos
  • ilmansuojelu
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Ympäristö