Tekniikka

Johtojen ja laitteiden sijoittaminen

Malli kunnan ja teleyrityksen yhteistoimintasopimukselle televerkkojen pitämisestä yleisillä alueilla

Kunnan ja teleyrityksen yhteistoimintasopimusta varten on valmisteltu malli. Sopimusmallin laatineet Kuntaliitto ja FICOM suosittelevat mallia käytettävän tehtäessä kuntakohtaisia sopimuksia teleyritysten kanssa. Valmistelun aikana on useassa vaiheessa kuultu kuntien ja teleyritysten edustajia.

Yhteistoimintasopimuksessa sovitaan kunnan ja teleyrityksen kesken menettelytavoista, oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka liittyvät yrityksen johtojen, laitteiden ja rakennelmien sijoittamiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon kunnan omistamilla tai hallitsemilla yleisillä alueilla sekä laitteiden siirtämiseen ja siirroista aiheutuvien kustannusten jakamiseen kunnan ja yrityksen välillä.

Tavoitteena on, että yhteisesti sovituilla menettelytavoilla edistetään ja selkeytetään yhteistoimintaa. Samalla voidaan kehittää televerkkojen sijoittamisen yhteensovittamista muiden verkostojen kanssa, vähentää ympäristölle ja asukkaille aiheutuvia haittoja sekä saavuttaa taloudellisia säästöjä.

Hankekohtaiset johtojen ja laitteiden sijoittamissopimukset voidaan saada yksinkertaisemmiksi ja yhtenäisemmiksi viittaamalla yhteistoimintasopimukseen.

Kuntaliiton julkaisussa ”Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden ohjaaminen” on laajemmin käsitelty ohjeita mm. yleisellä alueella tehtävien töiden ilmoitusmenettelystä ja maksuista. Julkaisuun sisältyy myös malli yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevista kunnan määräyksistä.

tags
Katutyö

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden ohjaaminen

Julkaisu auttaa kuntia valmistelemaan omat käytäntönsä yleisillä alueilla tehtävien töiden ohjaamiseen ja niitä koskevien taksojen ja maksujen määräämiseen.
lateral-image-left
Hanna Kemppainen

Etunimi
Hanna
Sukunimi
Kemppainen
yhdyskuntatekniikan asiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2377
Kännykkä
+358 50 336 5084
Vastuualueet
  • katujen ylläpito
  • infran rakennuttaminen
  • teknisen sektorin hankinnat
  • Kehto foorumin koordinointi
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Tekniikka