Kuntien infraomaisuuden avoin innovaatioalusta -projekti

Kuntien katu- ja viheralueiden sekä muiden yleisten alueiden rakennettu infrastruktuuri muodostaa merkittävän osan kuntien kiinteästä omaisuudesta. Se on välttämätön osa kuntalaisten sujuvan arjen mahdollistavaa liikenneväyläverkostoa sekä liikunta- ja virkistysalueita.

Kuntalaisten palvelujen laadulle asettamien odotusten kasvaessa ja kunnan taloudellisten voimavarojen samanaikaisesti niukentuessa on erittäin tärkeää, että niin päättäjillä kuin asukkailla ja elinkeinoelämän toimijoilla on käytettävissään ajantasainen ja luotettava tieto katu- ja viherrakenteista. Se on kunnan uskottavan omaisuuden hallinnan keskeinen osa.

Toistaiseksi tiedot kuntien katu- ja viherinfrasta niin sijainnin, ominaisuuksien kuin kunnonkin osalta on ollut hajanaista ja epäyhtenäistä ja monilta osin kuntakohtaisesti toisistaan eroavin määrittelyin tallennettu. Tietoa ei myöskään ole ollut esimerkiksi sitä tarvitsevien palvelutuottajien saatavilla ajantasaisena julkisesti. Erilaisten sähköisten palvelujen nopea kehitys ja laajeneminen yhä uusille alueille edellyttävät kuntien katu- ja viherrakenteiden ajantasaisten ja yhteismitallisten ominaisuustietojen saattamista niitä tarvitsevien saataville.

Kuntaliitto on yhdessä 11 kaupungin (Espoo, Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku ja Vantaa) käynnistänyt huhtikuussa 2017 Infraomaisuuden avoin innovaatioalusta -projektin, jonka tavoitteena on määritellä ja jalkauttaa kuntien katu- ja viherrakenteiden tietomalli osana kuntien prosesseja ja kaupunkimalleja sekä sitouttaa yksityisen sektorin palvelutarjoajat tietomallin tarjoamaan uuteen toimintatapaan ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Määrittelyn avulla luotu kaupunkimallin osa, sen mahdollistama tietojen harmonisointi sekä tietojen avaaminen tehostavat kuntien prosesseja ja kiihdyttävät kehitystoimintaa koko arvoverkossa.

Projekti jakautuu kahteen pääosioon: tietomallin ja rajapintojen määrittelyyn sekä alan toimijoiden aktivointiin valmiuksien lisäämiseksi avautuvien tietovarantojen hyödyntämisessä palvelukehityksessä. Tietomallin ja rajapintojen määrittelytyö tapahtuu konsultin valmistelun pohjalta työpajoissa osallistuvien kuntien ja niille paikkatietopohjaisia tietojärjestelmiä toimittavien yritysten edustajien kesken. Tietomallimäärittely on käytettävissä kuntakohtaisiin sovelluksiin marraskuussa 2017.

Määrittelytyön rinnalla ja sen valmistuttua aktivoidaan mahdollisia ajantasaisen katu- ja viheralueinfratiedon hyödyntäjiä keskustelutilaisuuksissa ja työpajoissa elokuusta 2017 alkaen projektin päättymiseen maaliskuussa 2018 saakka. Projektissa syntyvät tietomallimäärittelyt julkaistaan niiden valmistuttua kuntien yhteisellä julkaisualustalla KuntaTietoPalvelussa www.kuntatietopalvelu.fi

tags

Hae lisää

Paavo Taipale

Etunimi
Paavo
Sukunimi
Taipale
yhdyskuntatekniikan päällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2559
Kännykkä
+358 50 380 8368
Vastuualueet
  • Yhdyskuntatekniikan edunvalvonta ja kehittäminen, Vesihuolto
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Tekniikka