Kuntien jatkuvuudenhallintaan ja varautumiseen yhtenäiset perusteet sekä työkalut koko maassa

KUJA; Kuntien jatkuvuudenhallintaprojekti

Miten kunnan ja sen kriittisten palvelu- sekä toimintoketjujen toimintavarmuus kaikissa tilanteissa voidaan varmistaa? Mitä parhaita käytäntöjä, toimintamalleja sekä työkaluja tähän on saatavilla maksuttomasti ja miten niitä voitaisiin kuntakentässä soveltaa? Entä mitä jatkuvuudenhallinnan kokonaisuus kuntatoimijoilla tarkoittaa ja mitä siihen liittyy?

Näihin kysymyksiin haettiin vastauksia Kuntaliiton ja Huoltovarmuuskeskuksen sekä laajan kumppanuusverkoston yhteisessä kaksi vuotta kestävässä KUJA - kuntien jatkuvuudenhallintaprojektissa.

Projektin tavoitteena oli kehittää kuntakentän toimijoiden kykyä ja valmiuksia varmistaa tehtäviensä mahdollisimman häiriötön hoitaminen kaikissa tilanteissa. Projektin tuottamat työkalut tukevat laajasti uhkien ja häiriöiden hallinnan kehittämistä ja kansalaisten hyvinvoinnin turvaamista kaikissa tilanteissa sekä kytkee osaltaan kriittiset toimijat yhteistoimintaan paikallishallintotasolla.

Paperin makuisesta varautumisesta kohti todellista palveluiden jatkuvuudenhallintaa

Kunnalla tulee olla valmius ja kyky hoitaa kunnan kriittiset tehtävät sekä turvata asukkaiden hyvinvointi ulkoisen tai sisäisen toimintaympäristön häiriöistä, uhkista sekä riskeistä huolimatta. Nyky-yhteiskunnassa toimintamallia, jolla organisaatio rakentaa valmiuden ja kyvyn hoitaa keskeisimmät tehtävänsä kaikissa tilanteissa, kutsutaan jatkuvuudenhallinnaksi.

Jatkuvuudenhallinta on organisaation prosessi, jonka tavoitteena on varmistaa organisaation mahdollisimman häiriötön toiminnan jatkuminen sekä arvon tuottaminen kaikissa tilanteissa varmistamalla organisaation avaintoiminnot mahdollisimman hyvin. Jatkuvuudenhallinta on prosessi, jolla tunnistetaan toiminnan uhat ja niiden vaikutukset sekä luodaan kattava toimintamalli toimintakyvyn hallinnalle. Jatkuvuudenhallinnalla tuetaan organisaation toimintaa sen päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisessa.

Arvioi tarve kehittää palveluiden toimintavarmuuden kokonaisuutta

Liitteissä olevalla pikatestillä voitte nopeasti karkealla tasolla, esimerkiksi osana johtoryhmän kokousta, alustavasti arvioida oman organisaationne jatkuvuudenhallinnan kehittämistarvetta ja hahmottaa kehittämistoimenpiteiden tarpeellisuutta tulevaisuudessa.

Mikäli pikatestin tulos on yli 14 pistettä, organisaation varautumisessa ja jatkuvuudenhallinnassa on selkeitä ja vakavia puutteita jotka saattavat johtaa häiriötilanteessa vakaviin seurauksiin. Tällöin on erittäin suositeltavaa alkaa rakentamaan varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan kehittämisenpolkua sekä hallintamenetelmiä tarkemmilla kypsyysanalyysi- ja suunnittelumalleilla. Tähän voidaan käyttää liitteistä löytävää KUJA-arviointimallia, jolla alle puolessa päivässä saadaan kartoitettua organisaation varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan kehitettävät osakokonaisuudet, joissa palveluiden häiriöttömyyden sekä toimintavarmuuden kannalta on tärkeätä suunnitella miten puutteet korjataan. KUJA-arviointimallin avulla voidaan rakentaa myös kehittämisenpolku, sillä eri tasojen vaatimuksia seuraamalla voidaan varautumista ja jatkuvuudenhallintaa kehittää systemaattisesti.

Lisätietoa

tags

Turvallisuus ja varautuminen Kuntamarkkinoilla 13.-14.9.2017

KUJA2: Kuntien ja maakuntien jatkuvuudenhallinta -projekti on käynnistynyt

RT @Sisaministerio: Poliisille mahdollisuus kattavampiin turvallisuustarkastuksiin tilaisuuksissa ja tapahtumissa https://t.co/P0ylU8Aktg @…
Strategiapäällikkö @AEvwaraye tuntee sisäisen turvallisuuden strategian ja sen toimeenpano-ohjelman - esitteli sujuvasti ilman kalvoja 👍🏼
#teknisetongelmat />#STS #turvallisuus https://t.co/ZXnQ0rAvqG
.@PaiviNerg:n mukaan kansainvälisessä vertailussa suomalaisten turvallisuuden tunne on korkea, vaikkakin laskenut. Tilastojen perusteella turvallisuus taas on lisääntynyt
- Faktat ja tunne eivät kulje käsi kädessä.
#turvallisuus #safetysummit2017 https://t.co/JvszGbULZv
Hyvinkää Safety Summitin alkajaisiksi kansliapäällikkö @PaiviNerg jakaa yhteiskunnan turvallisuuden tilannekuvaa
#safetysummit2017
#turvallisuus
#varautuminen https://t.co/3ndENmywqQ
RT @112_Finland: VAARATIEDOTE 15.11.2017 kello 16.11.
Vaasan hätäkeskuksessa on ilmennyt tekninen vika, jolla on vaikutusta hätäilmoituste…
Sanoma Oyj:n Senior Security Manager Anne Hännikäinen: ”Jos et seuraa, että asiat toteutuvat sopimuksen mukaisesti - ne eivät tapahdu”. —> Muistettava myös sopimusperusteisessa varautumisessa!
#varautuminen #sote #maakuntauudistus
RT @Kuntaliitto: Tärkeää, että jatkossa säilyy tiivis yhteistoiminta #kunnat ja #pelastustoimi varautumisessa eri turvallisuustilanteisiin,…
Kuntien keskeinen varautumistehtävä - @MarkkuMantila: ”Hyvä opettaja ja hyvät peruskoulut ovat infovaikuttamisessa 1. puolustuslinja”
#varautuminen
#kunnat />#infosota
#informaatiovaikuttaminen
”Informaatiovaikuttamisen perimmäinen tehtävä on tuhota kansallinen tarina”, toteaa @MarkkuMantila
#varautuminen />#ESELVAR https://t.co/ZhDil4AtPG
RT @merparvi: #ITÄ2017valmiusharjoitus Selkeä johtamismalli, ennakointikyky ja harjoittelu turvaavat kyvyn toimia, toteaa kansliapäällikkö…

Hae lisää

Aki Pihlaja

Etunimi
Aki
Sukunimi
Pihlaja
projektipäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2028
Vastuualueet
  • Kuntien ja maakuntien jatkuvuudenhallinta (KUJA2) -projektin toteuttaminen.
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Tekniikka