Rakennetun ympäristön tietojen hakupalvelu

Kuntatietopalvelu

KuntaTietoPalvelu (KTP) on kuntien teknisen- ja ympäristötoimen keskeisten maankäytön ja rakennetun ympäristön prosessien tuottamien koneluettavien (KuntaGML) tietojen hakupalvelu. Keskeiset koneluettavana julkaistavat tiedot ovat rakennusten ja muiden kohteiden osoitteet, valmiit rakennukset, asemakaavat ja niiden kaavayksiköt, yleiskaavat, rakennusvalvonta-asiat, poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut. KuntaTietoPalvelu 2020 hankkeen tavoitteena on, että kaikki kunnat julkaisevat em. tiedot kuntien yhteisen palvelun kautta vuoteen 2020 mennessä.

Koneluettavaa asemakaavatietoa (KuntaGML) tarvitaan sekä nykyisessä että uudistuvassa kiinteistöverotusjärjestelmässä. Palvelun kautta järjestetään kuntien vastuulla olevat EU:n inspire-direktiivin edellyttämät tietopalvelut, jolloin kuntien ei tarvitse investoida tähän erikseen. Viranomaiset saavat kuntien koneluettavan tietovirran käyttöönsä lakisääteisiä tehtäviä varten. Yksityinen sektori voi tuottaa ajantasaisia tietopalveluja kuntien koneluettavasta tietovirrasta.

Liittyminen KuntaTietoPalveluun:

Kunta voi liittyä KuntaTietoPalveluun lähettämällä oheisen lomakkeen sähköpostilla osoitteeseen: Tuki@Kuntatietopalvelu.fi

Palvelun nykyistä kauppapaikkaa ollaan uudistamassa verkkokaupaksi. Verkkokauppa avataan yleiseen käyttöön vuoden 2018 alussa. Sitä ennen käyttäjien tulee ottaa yhteyttä Palvelun tukeen käyttöönoton valmisteluun ja testaukseen liittyen:  Tuki@Kuntatietopalvelu.fi

Uusia KuntaGML-rajapintoja valmistellaan

Kuntaliitto valmistelee parhaillaan uusia KuntaGML-rajapintahankkeita (yleiskaavat ja yleisten alueiden hallintajärjestelmät) sekä jo toteutettujen rajapintojen ylläpitomenettelyä.

Kauppapaikka

Palvelun nykyistä kauppapaikkaa ollaan uudistamassa verkkokaupaksi. Verkkokauppa avataan yleiseen käyttöön vuoden 2018 alussa. Sitä ennen käyttäjien tulee ottaa yhteyttä Palvelun tukeen käyttöönoton valmisteluun ja testaukseen liittyen:  Tuki@Kuntatietopalvelu.fi.

Tietomallit ja skeemat

Tutustu myös

tags

Kunnan palveluehdot

Sininen lukko

Yleiskirje 11.12.2013

Kuntaliiton tavoitteena on, että kuntien ja valtionhallinnon välisessä tiedonsiirrossa siirryttäisiin toimintamalliin, jossa tiedon tarvitsija noutaa tiedot alkuperäisen tiedontuottajan rajapintapalvelusta. Kuntien rajapintapalvelut olisivat myös yritysten käytettävissä.
lateral-image-left
Matti Holopainen

Etunimi
Matti
Sukunimi
Holopainen
kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2269
Kännykkä
+358 50 563 4622
Vastuualueet
  • maapolitiikka
  • kiinteistönmuodostus
  • kiinteistöverotus
  • paikkatiedot (GIS)
  • rekisterihallinto
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Yhdyskunnat ja maankäyttö