KuntaTietoPalvelu (KTP)

Kunnan palveluehdot

Kunnan liittyminen KuntaTietoPalveluun (KTP)

(myöhemmin Palvelu)

 • Kunta liittyy tiedon tarjoajana Palveluun käyttäen verottajan Katso-tunnistautumispalvelua.
 • Kunta saa testitunnukset palveluun
 • Kunta ilmoittaa palveluun liitettävät rajapinnat
 • Kunta ilmoittaa ja tarpeen mukaan päivittää tietojensa sopimuskäytöstä perittävät palvelumaksut

Verottajan Katso-tunnistautumispalvelun oikeuksien antaminen kunnan nimetylle työntekijälle (https://yritys.tunnistus.fi/)

 • Kunnan Katso-palvelun pääkäyttäjä voi myöntää Katso alitunnisteen nimetylle kunnan työntekijälle.
 • Ao. pääkäyttäjä myöntää em. alitunnisteelle valtuutuksen käyttää Suomen Kuntaliiton KuntaTietoPalvelua (KTP).
 • Ao. kunnan työtekijä voi sen jälkeen kirjautua Palveluun ja antaa/ylläpitää kunnan tietoja Palvelussa.
 • Palveluun kirjautunut kunnan työntekijä vakuuttaa, että hän edustaa ko. kuntaa palveluun liittyvissä asioissa.
 • Kunta liittyessään Palveluun sitoutuu seuraaviin palvelun ehtoihin
 • Palvelu on kunnan ensisijainen julkaisukanava viranomaisten suuntaan palvelussa julkaistujen kunnan rajapintojen tarjoamia tietoja koskien.
 • Kunta ohjaa ao. rajapintojen viranomaiskäytön Palveluun
 • Kuntaliitto edustaa kuntia ja sopii kuntien Palvelussa julkaistujen tietojen viranomaiskäytöstä ao. viranomaisten kanssa.
 • Kuntaliitto ja sen koolle kutsuma KTP-palveluun liittyneiden kuntien edustajista koostuva KTP-työryhmä (vähintään 5 kuntaedustajaa) valmistelee tarpeen mukaan, vähintään kerran vuodessa, palvelun hinnoittelua, käyttöehtoja ja jatkokehittämistä koskevat kuntien yhteiset esitykset.
 • Kuntaliitto edustaa KTP-työryhmän esitysten pohjalta kuntia ja sopii kuntien puolesta KTP-palvelun yhteisesti päätettävien palveluiden hinnoittelusta ja muista käyttöehdoista sekä palvelun kehittämisestä Palvelun järjestäjän kanssa. Sopimuskäytön palvelujen hinnoittelusta päättää kukin kunta itse.
 • KTP-palvelu neuvottelee ao. kunnan kanssa kunnan palveluun ilmoittaman hinnaston käytöstä ja soveltamisesta tarpeen mukaan.
 • KTP-palvelu noudattaa asiakkaiden kanssa KTP-palvelun sopimuspohjaisesta käytöstä sovittaessa yhdessä kuntien kanssa hyväksyttyjä neuvottelu- ja sopimusohjeita.
 • Kunta voi erota palvelusta ilmoittamalla siitä KTP-Palvelussa. Irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi.