KuntaTietoPalvelu (KTP)

Ohjeet

Palvelun järjestäjä ja sen tehtävät

  • Palvelun järjestäjä on Kuntaliitto-konserni.
  • Järjestäjä vastaa Palvelun teknisestä toimintaympäristöstä, ylläpidosta, operoinnista, asiakkaiden laskutuksesta sekä palvelumaksujen maksatuksesta kunnille.

Palvelun tarjoamat palvelut

  • Kaikille palveluun Y-tunnuksella kirjautuville organisaatioille tarjotaan pääsy Palveluun liitettyihin kuntien tuottamaan ja ylläpitämään tietoon Palvelun ehdoilla.
  • Palvelu tarjoaa kuntien avaamista KuntaGML standardia (JHS178 Kunnan paikkatietopalvelurajapinta) noudattavista OGC/WMS ja WFS-tietopalvelurajapinnoista kootut kuntien yhteiset WMS/WMST ja WFS-tietopalvelut.

Tietomallit ja skeemat

Sininen lukko

Yleiskirje 11.12.2013

Kuntien Rakennetun Ympäristön Sähköiset Palvelut (KRYSP) -hankkeen tulokset ovat käyttöönotettavissa kunnissa Kuntaliiton tavoitteena on, että kuntien ja valtionhallinnon välisessä tiedonsiirrossa siirryttäisiin toimintamalliin, jossa tiedon tarvitsija noutaa tiedot alkuperäisen tiedontuottajan raja
lateral-image-left