KuntaTietoPalvelu (KTP)

Ohjeet

Palvelun järjestäjä ja sen tehtävät

 • Palvelun järjestäjä on Kuntaliitto-konserni.
 • Järjestäjä vastaa Palvelun teknisestä toimintaympäristöstä, ylläpidosta, operoinnista, asiakkaiden laskutuksesta sekä palvelumaksujen maksatuksesta kunnille.

Palvelun tarjoamat palvelut

 • Kaikille palveluun Y-tunnuksella kirjautuville organisaatioille tarjotaan pääsy Palveluun liitettyihin kuntien tuottamaan ja ylläpitämään tietoon Palvelun ehdoilla.
 • Palvelu tarjoaa kuntien avaamista KuntaGML standardia (JHS178 Kunnan paikkatietopalvelurajapinta) noudattavista OGC/WMS ja WFS-tietopalvelurajapinnoista kootut kuntien yhteiset WMS/WMST ja WFS-tietopalvelut.

Verottajan Katso-tunnistautumispalvelun oikeuksien antaminen kunnan nimetylle työntekijälle (https://yritys.tunnistus.fi/)   Palveluun liittymistä ja kunnan tietojen ylläpitoa varten

 • Kunnan Katso-tunnistautumispalvelun pääkäyttäjä voi myöntää Katso alitunnisteen nimetylle kunnan työntekijälle.
 • Sen jälkeen pääkäyttäjä myöntää em. alitunnisteelle valtuutuksen käyttää Suomen Kuntaliiton KuntaTietoPalvelua (KTP).
 • Ao. kunnan työtekijä voi sen jälkeen kirjautua Palveluun ja antaa/ylläpitää kunnan tietoja Palvelussa.

Kunnan liittyminen Palveluun

 • Kunta liittyy tiedon tarjoajana Palveluun käyttäen verottajan Katso-tunnistautumispalvelua.
 • Kunta saa testitunnukset palveluun.
 • Kunta ilmoittaa palveluun liitettävät rajapinnat.
 • Kunta ilmoittaa ja tarpeen mukaan päivittää tietojensa sopimuskäytöstä perittävät palvelumaksut.
 • Palveluun kirjautunut kunnan työntekijä vakuuttaa (valinta), että hän edustaa ko. kuntaa palveluun liittyvissä asioissa.

Palvelusta kerättävät maksut

Kunta

 • Kunnan liittyminen Palveluun on kunnalle maksutonta.
 • Jokainen kunta päättää, miten se omalta osaltaan rahoittaa tiedon jakelussa käytettävät rajapintapalvelut ja tiedon ylläpidon kunnassa. Vaihtoehtoina ovat verorahoitus ja/tai maksurahoitus. Kunta voi kerätä palvelumaksuja rajapintapalvelun ja datan ylläpitoa varten PSI-direktiivin asettamissa rajoissa.

Testaus
 

 • Palvelun ja sen tarjoamien tietojen käyttö palvelujen testaamiseen ja kehittämiseen on maksutonta. Testikäytön aiheuttamat kustannukset katetaan Palvelun maksullisesta käytöstä perittävillä maksuilla.

Kaupallinen käyttö

 • Kun Palvelua käytetään kaupalliseen käyttöön, maksetaan palvelusta Palvelun hinnastojen mukainen palvelumaksu.
 • Kaupallisesta käytöstä perittävästä korvauksesta 70% tilitetään kuntaan ja 30% jää Palvelun järjestäjälle Palvelun kustannusten kattamiseen.
 • Muusta kaupallisesta sopimuskäytöstä peritään Palvelun kustannusten kattamiseen sopimuskohtainen kiinteä palvelumaksu, jonka suuruus riippuen sopimuksen puitteissa välitettävän tiedon määrästä. Kunnalle tilitetään sen Palvelussa julkaiseman hinnaston mukainen palvelumaksu.

Viranomaiskäyttö

 • Valtionhallinnolle ja muulle kuntien ulkopuoliselle hallinnolle tarjotaan mahdollisuus käyttää Palvelua palvelumaksua vastaan.
 • Viranomaiskäytöstä perittävä palvelumaksu jää kokonaan Palvelun kustannusten kattamiseen.
 • Valtionhallinnon Palvelun käytöstä sen viranomaistoimintaan ja osallistumisesta Palvelun kustannusten kattamiseen pyritään sopimaan Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön kesken. Mikä em. sopimusta ei synny, peritään viranomaiskäytöstä palvelumaksu/vuosi/viranomainen riippuen välitettävän tiedon ja käyttäjien määrästä.
 • Mikäli valtionhallinnon toimija itse tai sen lukuun toimiva muu toimija käyttää kunnan tuottamia tietoja omien tietoaineistojensa ja palvelujen ylläpidossa tai luovuttaa kunnan tuottamia tietoja edelleen maksutta tai maksua vastaan, katsotaan ko. luovutukset aina liiketoimintakäytöksi, josta peritään palvelumaksu kuten tietoja yrityksille kaupallista käyttöä varten luovutettaessa.
 • Mikäli valtionhallinnon kanssa ei sovita sen osallistumisesta Palvelun kustannuksiin, katsotaan kaikki valtionhallinnon käyttö kaupalliseksi käytöksi, josta peritään Palvelun palvelumaksut vastaavasti.

Tietomallit ja skeemat

Sininen lukko

Yleiskirje 11.12.2013

Kuntien Rakennetun Ympäristön Sähköiset Palvelut (KRYSP) -hankkeen tulokset ovat käyttöönotettavissa kunnissa Kuntaliiton tavoitteena on, että kuntien ja valtionhallinnon välisessä tiedonsiirrossa siirryttäisiin toimintamalliin, jossa tiedon tarvitsija noutaa tiedot alkuperäisen tiedontuottajan raja
lateral-image-left