Ympäristö

Ilmastonmuutos

Tulvakuva

Ilmastonmuutoksen torjuminen on maailmanlaajuinen haaste, johon vastaamisessa paikallistason toimijat ovat merkittävässä asemassa. Kunnat voivat hidastaa ilmastonmuutosta vähentämällä alueellaan syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä, sillä kaikki päästöjä aiheuttavat toiminnot tehdään kunnissa ja kuntien rajojen sisäpuolella.
 

​Ilmastonmuutos-sivusto on tarkoitettu kaikille kuntien työntekijöille, jotka tarvitsevat työssään ilmastoasioihin liittyvää tietoa. Sivusto tarjoaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän keinoista ja varautumisesta sekä kuntien kannalta tärkeistä hankkeista ja tapahtumista.​​​​

Lisätietoja:

tags
Puistokuva

Kuntien ja maakuntien ilmastotyön tilanne 2015

Strategioista käytäntöön. Tässä selvityksessä on kartoitettu mitä konkreettisia toimia kunnissa ja maakunnissa on saatu aikaan. Selvitys tarjoaa myös suosituksia kuntien ja maakuntien ilmastotyön jatkolle.
lateral-image-left