Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen kunnassa

Tulvasuojelu

Ilmastonmuutosta hillitsevistä päästövähennystoimenpiteistä huolimatta, ilmastonmuutos etenee jo ilmakehään päästettyjen ja tulevien päästöjen seurauksena. Tämän takia ilmastonmuutoksen aiheuttamiin seurauksiin, kuten tulviin ja myrskyihin, on myös varauduttava.

Kunnan on mahdollista varautua tuleviin ilmasto-olosuhteisiin monin eri keinoin. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen otetaan huomioon erityisesti maankäytön ja yhdyskuntatekniikan suunnittelussa, rakentamisessa, riskikartoituksissa ja yhdyskuntien toimintavarmuuden turvaamisessa.

Kunnat ovat ilmastostrategioiden lisäksi huomioineet ilmastonmuutokseen sopeutumistarvetta laatimalla tulvastrategioita ja hulevesisuunnitelmia.

Lisää aiheesta:

tags