Rosanna är praktikant vid Kommunförbundets kontor i Bryssel.