Lauri Lamminmäki

Lauri Lamminmäki on Kuntaliiton yhteysjohtaja.

Lauri Lamminmäki

Hallituksen valinnanvapauslakia koskevan esityksen mukaan maakunnan liikelaitoksen tuottaessa valinnanvapauspalveluita tuottamisen ehtojen on oltava samat kuin ko. palveluja tuottavalla yksityisellä yrityksellä. Palvelut tulee eriyttää kirjanpidollisesti. Rahoittaessaan valinnanvapauspalveluita
Lauri Lamminmäki

Meri-Lapin sote-palvelujen ulkoistushanke herättää kovaa keskustelua. Julkinen paine pakottaa poliittiset päättäjät miettimään sote-uudistuksen sisällöllisiä peruskysymyksiä ja alueille menevän yksityiskohtaisen käsi-ohjauksen poliittisia vaikutuksia. Ulkoistukset, etenkin suuret sellaiset, sekä
Lauri Lamminmäki

Kuntien toimintaympäristö muuttuu nopeasti, erityisesti sote- ja maakuntauudistuksen seurauksena. Muutoksen nopeus, ennakoimattomuus sekä kuntakentän erilaistuvat tarpeet haastavat myös Kuntaliiton edunvalvonnan ja palvelumallit. Edunvalvonnan on reagoitava riittävän nopeasti lainsäädäntöhankkeisiin
Lauri Lamminmäki

Sote- ja maakuntauudistuksen omaisuusjärjestelyihin liittyvä epävarmuus hämmentää kiinteistömarkkinoita. Lukuisat kunnat ovat saaneet kiinteistöjen ostoon liittyviä yhteydenottoja. Yksityiset yritykset tekevät kilvan tarjouksia kuntien sote-kiinteistöistä, joissakin tapauksissa koko