Leena Pöntynen

Leena Pöntynen on esi- ja perusopetuksen erityisasiantuntija Kuntaliitosta.

Leena Pöntynen

Koulun alkaessa koulupolulle koulukuljetuksissa suuntaa yli 120 000 oppilasta eli yli viidesosa kaikista perusopetuksen oppilaista. Määrä kasvanee jatkossa, jos kuntien kouluverkkoja tiivistetään. Kuntien muuttuvassa tilanteessa koulukuljetuksiin kannattaa kiinnittää huomiota, sillä kunnat käyttävät

Leena Pöntynen

Opettajien ammattijärjestö OAJ on tärkeällä asialla julkaistuaan viime viikolla jäsenkyselyn oppimisen ja koulunkäynnin tuen toimivuudesta. Vaikka otos on pieni, vain prosentin verran opettajakunnastamme, ja toteuttajana opettajien edunvalvojajärjestö, on opetuksenjärjestäjienkin hyvä pysähtyä

Leena Pöntynen

7,5 miljoonan euron rahoitus tutoropettajien koulutukseen, osaamisen kehittämiseen ja toimintaan jaettiin kuntiin joulun alla. Avustusta haki suurin osa kunnista, mutta avustusten määrä jää kauas haetusta, lähes 28 miljoonasta eurosta. Tutoropettajuus tarkoittaa vertaisoppimista kollegan kanssa. Se