Leena Pöntynen ja Päivi Väisänen-Haapanen ovat erityisasiantuntijoita Kuntaliiton Opetus- ja kulttuuriyksikössä.