Kuntaliiton innovaatioasiantuntija, jonka sydäntä lähellä on julkisten palvelujen käyttäjälähtöinen uudistaminen. Pitää yhteistyöstä palvelumuotoilijoiden ja kuntakentän kehittäjien kanssa.

Vapaa-ajalla löytyy joko opiskelujen tai kulttuuriharrastusten parista.

Tuula Jäppinen Twitterissä: @Tujappi

Suomen Kuntaliitto on yksi Tulevaisuuspäivän kumppaneista. Kuntaliiton Kunnat 2021 -kehittämisohjelman päälliköt Sini Sallinen ja Irmeli Myllymäki sekä Kuntaliiton ennakoinnin asiantuntijat Tuula Jäppinen ja Merja Lang kirjoittavat omassa blogikirjoituksessaan yhteisen tulevaisuustyön merkityksestä

Kunnat ja maakunnat ovat historiallisen suuren muutoksen edessä meneillään olevien hallinnon uudistusten vuoksi. Tulevat vuodet edellyttävät vahvaa muutoksen hallintaa. Ennakointi, innovointi, kokeilut ja kehittäminen ovat keinoja kuntien toiminnan uudistamiseen näissä muutoksissa. Ennakointi on eri

Kuntien poliittinen ja ammatillinen johto on vahvasti mukana Tulevaisuuden kunta -reformin ennakointityössä eri verkostojen kautta. Reformin työn tavoitteena on määrittää Tulevaisuuden kunnan visio, rooli ja tehtävät vuonna 2030. Vuoden kestävän ennakointityön päävaiheet ovat tiedon keruu ja

Kuntaliitto haluaa vahvistaa ennakoinnin osaamista ja tehdä tulevaisuustyön entistä osallistavammaksi ja näkyvämmäksi. Ideana on luoda Kuntatalolle ennakoinnin keskus: Tulevaisuustila, joka kokoaa tulevaisuustiedon yhteen paikkaan ja kutsuu ihmiset mukaan työstämään tulevaisuuksia