Leena Pöntynen

Leena Pöntynen on aiemmin ollut esi- ja perusopetuksen erityisasiantuntija Kuntaliitossa.

Leena Pöntynen
Kirjoittaja

Koulunkäynnissään tukea tarvitseville lapsille tarkoitettuja tukimuotoja uudistettiin vuonna 2011, jolloin lainsäädäntö kolmiportaisesta tuesta astui voimaan. Nyt aika alkaa olla kypsä sen arvioinnille, mitä hienosäätöä tämänhetkinen toimintamalli edellyttää. Lain mukaan oppilaalla on oikeus

Leena Pöntynen
Kirjoittaja

Koulun alkaessa koulupolulle koulukuljetuksissa suuntaa yli 120 000 oppilasta eli yli viidesosa kaikista perusopetuksen oppilaista. Määrä kasvanee jatkossa, jos kuntien kouluverkkoja tiivistetään. Kuntien muuttuvassa tilanteessa koulukuljetuksiin kannattaa kiinnittää huomiota, sillä kunnat käyttävät

Leena Pöntynen
Kirjoittaja

Opettajien ammattijärjestö OAJ on tärkeällä asialla julkaistuaan viime viikolla jäsenkyselyn oppimisen ja koulunkäynnin tuen toimivuudesta. Vaikka otos on pieni, vain prosentin verran opettajakunnastamme, ja toteuttajana opettajien edunvalvojajärjestö, on opetuksenjärjestäjienkin hyvä pysähtyä

Leena Pöntynen
Kirjoittaja

7,5 miljoonan euron rahoitus tutoropettajien koulutukseen, osaamisen kehittämiseen ja toimintaan jaettiin kuntiin joulun alla. Avustusta haki suurin osa kunnista, mutta avustusten määrä jää kauas haetusta, lähes 28 miljoonasta eurosta. Tutoropettajuus tarkoittaa vertaisoppimista kollegan kanssa. Se

Leena Pöntynen
Kirjoittaja

Perusopetuksen kärkihankkeen erityisavustukset uuden pedagogiikan, uusien oppimisympäristöjen ja uuden opetussuunnitelman mukaiseen kehittämis- ja koulutustoimintaan julistettiin tänään haettavaksi. Haku liittyy Uusi peruskoulu -ohjelmaan, jonka tavoitteena on oppijalähtöisyys, maailman parhaat