Pasi Halme

Kirjoittaja on aiemmin ollut erityisasiantuntija Kuntaliitossa. 

Pasi Halme
Kirjoittaja

Kuntien strategioissa on usein maininta sähköisestä asioinnista tai digitalisaatiosta. Kun tämä maininta havaitaan kuntien johtavien virkamiesten keskuudessa, niin toimenpiteitä kaivataan eri vastuualueilta, toimialoilta ja palveluyksiköistä. Tämä digikirjaus päätyy näiden tahojen johtoryhmiin